Biennalprogram 2018

Filtrerat på: Lyssna

bibu seminarium

"Dansarna var coola, men jag förstod inte vad det handlade om”

Seminarium

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, SRD, bjuder in till samtal om hur danskonsulenter, danspedagoger och danskonstnärer tillsammans kan överbrygga denna "att förstå-tröskel".

Lyssna

Barn som skriver

Att gestalta sin egen upplevelse

Workshop

En workshop med dramapedagoger från Uppsala stadsteater, Malmö stadsteater och Dalateatern. I workshopen kommer deltagarna få höra dramapedagoger från de olika teatrarna berätta om olika arbetsmetoder med barn och ungdomar i förhållande till en teaterföreställning.

Diskutera

Prova på

Lyssna

Bild på barn, bibu 2018

Barn som material - etik och konstnärliga val i dokumentärt baserad scenkonst

Seminarium

Hur ser metoderna ut när vi möter unga för att fånga och skildra deras berättelser? Vilka nya möjligheter och utmaningar ställs vi som teaterarbetare inför i det arbetet?

Lyssna

Föreställningsbild, Collaborative Theatre, bibu, 2018

Collaborative Theatre & Participation as Citizen Voice Amplifiers for Social Transformation

Seminarium

Seminariet hålls på engelska av Nabeel Petersen. Nabeel’s presentation will focus on his journey to explore theatre and other performance methods that are more sensitive and relevant to local communities, in direct collaboration and partnership with community members.

Lyssna

Engelska

Clowns

Cx4: Clowns, Common misunderstandings, Colonialism and Children

Seminarium

Möt de internationella clownerna, skådespelarna, regissörerna och lärarna Rupesh Tillu (Indien) och Nalle Laanela (Sverige) för en föreläsning och ett samtal om världen och clownernas värld.

Lyssna

Engelska

Föreställningsbild, Den märkliga Glängtan, Bibu 2018

Den märkliga Glängtan

Seminarium

Backa Teater bjuder in till ett gestaltat samtal mellan upphovspersonerna till föreställningen ”Glängtan”. Tillsammans försöker de återskapa det osannolika förloppet som ledde fram till en existentiell föreställning om träd för 7-åringar.

Lyssna

Dockteater - stor konst för små och stora

Seminarium

Marionetteatern fyller 60 år efter decennier som nav för en scenkonst under etablering i Sverige. I början av 2000-talet är dockteatern öppen scenkonst där skuggor, bilder, mim, dans och skådespeleri blandas friskt.

Lyssna

popup-samtal arrangerat av WISP

Ett popup-samtal arrangerat av WISP

Annat

Popup-samtalet är del 3 av Feministisk Scenkonstsamling som syftar till att fördjupa och vidareutveckla en hållbar, demokratisk, genusmedveten och jämställd scenkonst.

Diskutera

Lyssna

Mingel

slott

Finns det bara män i historien? Stadsvandring som sätter fokus på en del av de människor som vanligtvis inte syns.

Annat

Har du någon gång undrat över varför historien ser ut som den gör? Kanske har du också funderat över om städers historia verkligen bara består av krigsherrar, industrimagnater eller andra män i beslutandeposition. Då är denna stadsvandring för dig.

Prova på

Diskutera

Lyssna

bibu_2018_facebook_profile

Generation Z – Hur kan vi förstå unga idag utan att lägga våra värderingar på dem?

Seminarium

I detta samtal försöker vi ta pulsen och förstå barn och ungdomars tankar, värderingar och intressen. Vad symboliserar vad? Vi försöker slå hål på våra egna uppfattningar vad de egentligen håller på med framför skärmarna och utanför dem. Hur når vi dem?

Diskutera

Lyssna

Seminarium, bibu 2018

Go International! Why and How?

Seminarium

Inbjudna gäster hjälper oss att få en djupare förståelse bakom kulisserna om framgångsrik internationell närvaro.

Lyssna

Friktionskraft logo, bibu 2018

Hitta friktionskraften

Seminarium

Teatercentrum presenterar ett analysverktyg för främjande av normkreativ gestaltning och publikarbete, och berättar om syfte och mål, arbetsprocessen bakom och hur verktyget kan användas på olika sätt.

Lyssna

Diskutera

Föreställningsbild, Bibu, 2018

I kölvattnets #metoo

Seminarium

Vi vill följa upp, ta tempen på, stämma av med några av dem som ansvarar för strukturerna. Men även passa på att göra en spaning framåt - vad händer, vad kommer att förändras?

Diskutera

Lyssna

Involvering och delaktighet i metod från norr till söder

Seminarium

Vi berättar om sätt att involvera, engagera och entusiasmera barn, unga och publik mot en föreställning. Och om arbetet med närområdet och vikten av att låta barn och ungdomsteatern vara ihopkopplad med åldersgruppen.

Lyssna

Föreställningsbild, Dödssynderna, Bibu, 2018

Konsert: Dödssynderna

Annat

Helsingborgs Symfoniorkester erbjuder alla bibu-deltagare gratiskonsert med temat De sju dödssynderna.

Lyssna

Konstverk, bibu 2018

Kritiksamtal med Svenska teaterkritikers förening

Seminarium

Panelsamtal kring vilka utmaningar nya former, uttryck och arbetssätt innebär för scenkonstkritiker och kulturredaktioner.

Lyssna

logotyp

KulturCrew - unga kulturarrangörer!

Seminarium

KulturCrew handlar om att unga i ålder 10-18 år får en möjlighet att bli inkluderade i kulturlivet i sin kommun men även regionalt och nationellt.

Diskutera

Lyssna

Mingel

Föreställningsbild, Måla med ljus, bibu, 2018

Måla med ljus - skuggspelsworkshop med Dockteatern Tittut

Workshop

Skuggspel är en enkel, färgrik och kraftfull konstform att dramatisera och skapa vackra bilder med. Under denna 2-timmars workshop visar Tittuts dockspelare på möjligheterna att gjuta liv i och besjäla en skuggfigur

Prova på

Lyssna

Diskutera

bibu seminarium

Men vad är egentligen en snickerboa?

Seminarium

Teaterförbundets normkreativa arbetsgrupp, NKA, arrangerar ett panelsamtal med deltagare som arbetar med scenkonst för barn i olika sammanhang.

Lyssna

Föreställningsbild, Möjliga sätt att arbeta med scenkonst som fokuserar på särskilda behov, bibu 2018

Möjliga sätt att arbeta med scenkonst som fokuserar på särskilda behov

Seminarium

Vi har bjudit in konstnärer och teatrar från hela vårt avlånga land att dela med sig sin kunskap och sina erfarenheter för scenkonst som fokuserar och/eller tillgängliggör för barn och unga med särskilda behov.

Diskutera

Lyssna

Seminarium, bibu 2018

Narrativ och dramaturgi i spel

Seminarium

Vad är speldramaturgi och vad utmärker ett narrativ inom spelutveckling och game design? Hur påverkar tankar kring interaktivitet själva berättandet? Den nystartade yrkesavdelningen 116 för dramaturger hos Teaterförbundet bjuder in till en timmes samtal om narrativ dramaturgi inom spel.

Lyssna

Föreställningsbild, HBTQ, Bibu, 2018

Nu har vi väl ändå kommit långt i Sverige med den här hbtq-grejen?

Seminarium

Hur kan scenkonsten bidra till att ge barn och unga fler valmöjligheter gällande identitet och sexualitet? Hur får vi barn med regnbågsföräldrar att känna sig representerade? Vad innebär representation och varför är det viktigt?

Lyssna

Performance

Ny text - nya metoder

Seminarium

​Hur skapas optimala förutsättningar för den skrivande dramatikern att utveckla sin text? Vad ger det att arbeta nära den tänkta målgruppen? Hur designar vi textcoachning i kollaborativa processer?

Diskutera

Lyssna

Seminarium, bibu 2018

Om manusets roll i framtidens barnteater

Seminarium

Spaningar, spådomar och funderingar kring textens betydelse i scenkonst för en mycket ung publik.

Lyssna

Bild på Suzanne Osten, bibu 2018

Samtal med Suzanne Osten

Seminarium

Möt Suzanne Osten i ett nära samtal med teaterkritikern och kulturskribenten Theresa Benér. Ett samtal med reflektioner kring barn och ungas plats i dagens samhälle utifrån Suzannes perspektiv.

Lyssna

Scenkonst av, med och för de boende – på riktigt

Seminarium

Ett samtal mellan Kulturrådet och projekten Ortens Verklighet i Botkyrka och East Side Stories i Helsingborg. Projekten har beviljats stöd via Kulturrådets satsning Kreativa platser där kultur skapas av, med och för de boende.

Lyssna

Föreställningsbild, Scenkonsten, bibu, 2018

Scenkonsten i en digitaliserad samtid

Seminarium

Hur påverkas berättandet, rummet, publiken, det konstnärliga uttrycket? Hur kan scenkonsten använda digitala verktyg för konstnärlig utveckling?

Lyssna

Diskutera

Bibu logo, bibu 2018

Scenkonsten som värderingsförmedlare - demokrati, maktförhållanden och yttrandefrihet

Seminarium

Hur långt får man provocera en publik bestående av barn och unga - var går gränserna? De är oftast inte där frivilligt. När tvingar vi publiken till delaktighet och skapar "falska kontrakt"? När börjar vi censurera oss själva? Vilka är dagens tabu? Vad är tanken eller målet - medskapande till homogenitet eller maning till debatt? En samtalscirkel som bjuder in publiken att medverka under andra hälften av samtalet. Samtalsledare: Eva

Diskutera

Lyssna

Scen bibu

Scenpodden sänder LIVE på bibu med Hemlig gäst

Annat

Vad gör egentligen en scenograf? Varifrån kommer clownens röda näsa? Och hur bossig får en regissör vara? Scenpodden är en podcast om teater och scenkonst, av och med regissören Rebecca Örtman och teaterprofessorn Karin Helander.

Lyssna

Seminarium

Skådespelarens framtida arenor inom barnteatern - tankar och spaningar i ett framtidsperspektiv.

Seminarium

Niklas Hald leder diskussionen kring framtidsscenarier med deltagare från olika delar av svensk scenkonst. Seminariet avslutas med möjlighet för besökarna att dela med sig.

Diskutera

Lyssna

Föreställningsbild, Speeddating, bibu, 2018

Speeddating för regissörer och dramatiker

Annat

Riksteatern, Dalateatern, Byteatern, Regionteater Väst, Samiska Teatern, Sveriges Radio Drama, Scenkonst Sörmland, Strindbergs Intima Teatern… listan växer över teatrar som har iscensatt en uppsättningsidé efter en pitch på Speeddating. Vi välkomnar båda unga och erfarna regissörer och dramatiker med vassa idéer för barn och ungdomsföreställningar.

Diskutera

Lyssna

logotyp unga klara

Unga Klara – Nationalscen för barn och unga

Seminarium

Möt Unga klaras ledning i ett samtal om framtiden.

Lyssna

Föreställningsbild, Växlar du så växer du, 2018, Bibu

Växlar du så växer du

Workshop

Under 2018 kommer Teater JaLaDa tillsammans med Språkens Hus att utveckla flerspråkig pedagogik genom teater och drama, något som hittills inte funnits. Genom de specialutvecklade flerspråkiga dramaövningarna presenteras verktyg för hur du kan uppmuntra flerspråkighet i olika enspråkiga sammanhang som till exempel i klassrummet.

Prova på

Diskutera

Lyssna

art

Visningar av Dunkers kulturhus samt utställningen Lost things av Shaun Tan

Annat

Visning av Dunkers kulturhus där personal berättar om huset och verksamheterna, efter det avslutar vi uppe i utställningen "Shaun Tan - Lost things"

Lyssna

Seminarium, bibu 2018

”Asien nästa? Vad är vägen ut i världen för dans- och teatergrupper som spelar för barn och unga?”

Seminarium

I det här seminariet vill vi belysa såväl med exempel från fältet som de svenska myndigheternas insatser några olika möjligheter och svårigheter i den processen.

Lyssna

Diskutera