Go International! Why and How?

  • Loco world

Hur håller du ditt internationella nätverk levande? Vad betyder det att kontinuerligt vara aktivt på internationell nivå? Vad krävs det? Vad är dess värde?

Att få uppmärksamhet internationellt är komplicerat, tidskrävande och dyrt. Genom samarbete kan mer uppnås för mindre kostnad. Det är tidseffektivt att samarbeta. Att ses i en större kontext ger maximal utdelning. Genom samarbete skapar vi större kunskap än att agera separat. Vad behövs? Vilka är de viktigaste perspektiven för att nå framgång? Vad behöver vi veta?

Inbjudna gäster hjälper oss att få en djupare förståelse bakom kulisserna om framgångsrik internationell närvaro är:

Charlotte Engelkes - regissör och performanceartist, har en gedigen bakgrund i dans och teater. Vid bibu 2018 ingår hennes produktion GULDET i det valda programmet. Läs mer här

Dalija Aćin Thelander är en koreograf som arbetar inom konst för barn. Hon är examen från Lujo Davičo Ballettskolan i Belgrad och har utökat sin erfarenhet och kompetens under många residenser runt om i Europa. Vid bibu 2018 ingår hennes produktion MYRIADER AV VÄRLDAR i det valda programmet.

Anna Diehl,  dansproducent Regionteatern Blekinge Kronoberg, . Anna har en bred erfarenhet av danskonst internationellt  både från institution och från det fria danskonstlivet. 

Jonas Robin, Producent och projektledare,  Zebra dans. Jonas har arbetat med kultur för alla åldrar inom många genre, både festivaler, turnéer och enstaka arrangemang. Jonas är ansvarig för det internationella utvecklingsarbetet på Zebra dans.

Moderator Åsa Edgren, Loco World Åsa grundade den framgångsrika kulturutbytesorganisationen Loco Motion 2004 som blev Loco World (LW) 2011.

Seminariet arrangeras  av Loco World och hålls på engelska

Seminar, bibu 2018
Go International! Why and How?

Grupp:

Loco world

Medverkande:

Charlotte Engelkes - regissör och performanceartist, har en gedigen bakgrund i dans och teater. Vid bibu 2018 ingår hennes produktion GULDET i det valda programmet. Läs mer här

Dalija Aćin Thelander är en koreograf som arbetar inom konst för barn. Hon är examen från Lujo Davičo Ballettskolan i Belgrad och har utökat sin erfarenhet och kompetens under många residenser runt om i Europa. Vid bibu 2018 ingår hennes produktion MYRIADER AV VÄRLDAR i det valda programmet.
Läs mer här

Anna Diehl,  dansproducent Regionteatern Blekinge Kronoberg, . Anna har en bred erfarenhet av danskonst internationellt  både från institution och från det fria danskonstlivet. 

Jonas Robin, Producent och projektledare,  Zebra dans. Jonas har arbetat med kultur för alla åldrar inom många genre, både festivaler, turnéer och enstaka arrangemang. Jonas är ansvarig för det internationella utvecklingsarbetet på Zebra dans.

Moderator Åsa Edgren, Loco World Åsa grundade den framgångsrika kulturutbytesorganisationen Loco Motion 2004 som blev Loco World (LW) 2011.
Läs mer här