"Dansarna var coola, men jag förstod inte vad det handlade om”

  • Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling

"Dansarna var coola, men jag förstod inte vad det handlade om”

De senaste åren har mycket gjorts av institutioner och fria grupper för att komplettera dansföreställningar för barn och unga med lärarhandledningar och förslag på för och efterarbete. Danskonsulenter och forskare har producerat foldrar och broschyrer som beskriver hur lärare och barn kan förhålla sig till dansföreställningar som upplevs inom skolans verksamhetsramar. Trots det innehåller utvärderingar av dansföreställningar-upplevelser fortfarande ofta meningar som den ovan.

Hur kan vi nå lärare för hjälpa dem och deras elever "att förstå" dans?

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, SRD,  bjuder in till samtal om hur danskonsulenter, danspedagoger och danskonstnärer tillsammans kan överbrygga denna "att förstå-tröskel". Vad behövs ytterligare? Vad finns det för nya grepp och hur tar vi ett omtag - för att komma nästa nivå i detta arbete?

Medverkande: Märtha Pastorek, Pia Wretlind och Lotta Gahrton.
Moderator:  Annette Taranto 

bibu seminarium

Grupp:

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling