Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna besöka Bibu och ta del av både föreställningar och seminarier. Planeringsarbetet för Bibu 2022 är i full gång och tillgänglighet står högt på prioriteringslistan i val av lokaler. Parallellt undersöker vi hur vår kommunikation kan tillgängliggöras samt hur vi kan tillgängliggöra föreställningar och andra programpunkter till exempel genom olika typer av tolkning. 

Information om tillgänglighet på biennalen uppdateras på hemsidan så snart det är möjligt.

Har du frågor om tillgängligheten på Bibu? Eller har du några synpunkter kring hur vi kommunicerar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv? Kontakta oss på info@bibu.se

Från föreställningen "Game over". Lisa och Pappa håller upp varsin mobiltelefon med samma spel.