Gå till huvudinnehållet

Tillgänglighet

Bibu driver ett aktivt tillgänglighetsarbete för att säkerhetsställa att scenkonst är tillgängligt för alla, oavsett om du sitter i publiken eller arbetar som konstnär.

De senaste två biennalerna har haft Temaspår Funktion med föreställningar, seminarier och workshoppar. Syftet var att lyfta perspektiven kring scenkonstens inkludering av, och tillgängligheten för, barn och unga med olika funktionsvariationer, samt inspirera scenkonstinstitutioner och fria grupper att skapa anpassade produktioner för denna ofta förbisedda publik. 

Under bibu 2024 hölls även ett konstnärligt labb tillsammans med Edinburgh International Childrens Festival lett av Caroline Bowditch för scenkonstnärer med funktionsvariationer som vill skapa scenkonst för barn och unga. 

Caroline Bowditch föreläser i en ljus sal med högt tak för många åhörare. Caroline använder rullstol, är klädd i blåa byxor och skjorta med en vit tröja under.