Måla med ljus - skuggspelsworkshop med Dockteatern Tittut

  • Dockteater Tittut

Skuggspel är en enkel, färgrik och kraftfull konstform att dramatisera och skapa vackra bilder med. Under denna 2-timmars workshop visar Tittuts dockspelare på möjligheterna att gjuta liv i och besjäla en skuggfigur. Deltagarna introduceras till de enkla medel som krävs för ett eget skuggspel. Tittut presenterar material och verktyg för att skapa egna motiv och figurer med rätt sorts ljusteknik.

¤ Pröva på skuggspelets formspråk genom att undersöka skuggan, ljuskäglan, föremålet (docka/kropp/objekt)

¤ inspiration till gestaltning av ett ämne/tema med hjälp av skuggspel .

Workshopsledare:
Tittuts ensemble från föreställningen ”Busiga händer”: Sophia Segrell, Tobias Ulfvebrand & Sara Bexell

Målgrupp:
Regissörer, skådespelare, ljustekniker, scenografer, dockmakare, dramapedagoger

Max antal: 25 personer

I sammarbete med Dock18

Föreställningsbild Dockteater Tittut, bibu, 2018

Grupp:

Dockteater Tittut