Men vad är egentligen en snickerboa?

  • Teaterförbundets normkreativa arbetsgrupp

​Måste en veta vad en plint är, och ska vi prata om sommarstugan som om alla har varit där? Ett samtal om vilka begrepp vi använder i scenkonst för barn.

Scenkonst för barn och unga möter publik med olika bakgrund och olika språk. Många berättelser innehåller begrepp och referenser som är knutna till en kultur eller en tradition. Vi riskerar att exkludera publik som inte har samma bakgrund som upphovspersonerna. Kan vi arbeta på ett annat sätt? Inspireras av hur teatrar arbetar med att säkra att alla barn kan förstå föreställningen på lika villkor trots olika förutsättningar.

Teaterförbundets normkreativa arbetsgrupp, NKA, arrangerar ett panelsamtal med deltagare som arbetar med scenkonst för barn i olika sammanhang.

bibu seminarium

Grupp:

Teaterförbundets normkreativa arbetsgrupp

Medverkande:

Medverkande:
Monika Milocco, konstnärlig ledare dans, Regionteater Väst
Magnus Munkesjö, konstnärlig ledare, Mittiprickteatern
​Beatrice Sehlin Letfors, teaterpedagog och koordinator, Riksteatern

Samtalet leds av Karin Helander, professor i teatervetenskap