Ett popup-samtal arrangerat av WISP

  • WISP

"Feminism, intersektionalitet och politisk aktivism inom scenkonst för barn och unga" 

Popup-samtalet är del 3 av Feministisk Scenkonstsamling som syftar till att fördjupa och vidareutveckla en hållbar, demokratisk, genusmedveten och jämställd scenkonst. Detta genom att två gånger per år bjuda in scenkonstutövare till fysiska möten där utbyte av erfarenhet, nätverk och kunskap kan ske, politiskt såväl som konstnärligt. WISP vill skapa ett sammanhang där deltagarna kan arbeta tillsammans genom t.ex. workshops, föreläsningar och konstnärligt skapande.

​Denna gång sker Feministisk Scenkonstsamling på bibu i form av ett öppet samtal med inbjuden gäst och alla pratsugna närvarande. Inbjuden gäst är Linda Forsell från PotatoPotato. Vi diskuterar synen på ung femininitet och om flickan som del av det feministiska projektet. 

Alla är välkomna, ingen föranmälan krävs.

W.I.S.P. är konst, makt och ryggdunk.

W.I.S.P. är ett nätverk och verkstad för normkreativt och feministiskt arbete inom kulturen.

W.I.S.P. är den första och största organisationen för kvinnor och transpersoner inom scenkonsten, alla yrkeskategorier

W.I.S.P. vill ha en jämställd och demokratisk scenkonst.

popup-samtal arrangerat av WISP

Grupp:

WISP