Kritiksamtal med Svenska teaterkritikers förening

Panelsamtal kring vilka utmaningar nya former, uttryck och arbetssätt innebär för scenkonstkritiker och kulturredaktioner.

Hur resonerar kritiker kring att den skrivna dramatiska texten inte längre är den självklara utgångspunkten för scenkonst? Vilka vokabulärer finns eller saknas för att skriva om exempelvis blandformsföreställningar, performance eller interaktiva verk? Vilka kompetenser krävs? Hur ser det ut med fortbildning för kritiker? 

Konstverk, bibu 2018
Kritiksamtal med Svenska teaterkritikers förening

Medverkande:

Kristina Lindquist, kritiker och vikarierande scenkonstredaktör, Dagens Nyheter
Gunilla Brodrej, kritiker och scenkonstredaktör Expressen
Ulrika Stahre, kritiker och konstredaktör Aftonbladet
Theresa Benér, teaterkritiker och kulturskribent, Svenska Dagbladet och Dixikon
Moderator: Karin Helander, kritiker Svenska Dagbladet