Scenkonsten i en digitaliserad samtid

  • Region Skånes kulturförvaltning

Vilka möjligheter och utmaningar står scenkonsten inför i en allt mer digitaliserad samtid?

Hur påverkas berättandet, rummet, publiken, det konstnärliga uttrycket? Hur kan scenkonsten använda digitala verktyg för konstnärlig utveckling?

Deltagare:
Annelie Krell, utvecklare digital kultur Region Skånes kulturförvaltning
Anna Lyrevik, dekan för konstnärliga fakulteten i Malmö
Sara Cronberg, konstnärlig ledare Unga Teatern Malmö

Arrangör Region Skånes kulturförvaltning

Föreställningsbild, Scenkonsten, bibu, 2018
En annan värld är möjlig på Unga teatern Malmö stadsteater. Fotografi: Emmalisa Pauly

Grupp:

Region Skånes kulturförvaltning