Förslagsformuläret är nu stängt!

Arbetet med att välja föreställningar till Bibu 2020 pågår och vi behöver din hjälp med att få information om uppsättningar som faller inom ramen för Bibu 2020:s kriterier. Inskickade förslag distribueras till juryns medlemmar kontinuerligt men sista dagen att lämna förslag inför 2020 är 1 december 2019.

Förutsättningar:
Du är välkommen att anmäla professionella uppsättningar för barn och unga om de:

  • primärt vänder sig till publik mellan 0 och 19 år
  • har haft eller får premiär under åren 2018 och 2019

Obligatoriska uppgifter:

  • namn och www-adress för producerande kompani/teater
  • uppsättningens titel samt koreograf, regissör eller upphovsperson
  • lägsta rekommenderade ålder på publiken
  • vilken månad uppsättningen hade sin urpremiär (måste vara inom spannet januari 2018 till december 2019)

Vi tar endast emot förslag via detta formulär! 
Det går dock bra att komplettera med länk till filmad föreställningsdokumentation på mail till jury@bibu.se.

OBS! Vi tar inte emot bilder, dokument, teknisk information eller annat material.