Växlar du så växer du

  • Teater Jalada

Ta del av det bästa från Maxamixen - ett innovativt laboratorium för kulturell jämlikhet. 

Under 2018 kommer Teater JaLaDa tillsammans med Språkens Hus att utveckla flerspråkig pedagogik genom teater och drama, något som hittills inte funnits. Genom de specialutvecklade flerspråkiga dramaövningarna presenteras verktyg för hur du kan uppmuntra flerspråkighet i olika enspråkiga sammanhang som till exempel i klassrummet. I denna workshop får du en exklusiv möjlighet att prova på. Övningarna är unika i sitt slag då de inkluderar alla oavsett språktillhörigheter och/eller bakgrund. Projektet kommer att resultera i en handbok med release hösten 2018. 

Max antal deltagare: 25 personer

Föreställningsbild Jalada, bibu 2018

Grupp:

Teater Jalada