Hitta friktionskraften

  • Teatercentrum

Teatercentrum presenterar ett analysverktyg för främjande av normkreativ gestaltning och publikarbete, och berättar om syfte och mål, arbetsprocessen bakom och hur verktyget kan användas på olika sätt. Modellen bygger på frågor kring alla de konstnärliga val vi gör och vilka konsekvenser dessa val får för helheten, form, innehåll och representation.
Under Tema Friktionskraft prövas verktyget på fyra föreställningar. Friktionskraft är ett kunskapsprojekt för ökad mångfald i den fria teaterkonsten, med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.  

Friktionskraft logo, bibu 2018
Hitta friktionskraften

Grupp:

Teatercentrum

Medverkande:

Medverkande: 
Jenny Forslund, ordförande för Teatercentrum
Karin Vestlund, research och redaktör för analysverktyget, 
vik. verksamhetsledare Teatercentrum Västra
Rolf S Nielsen, konstnärlig ledare Mittiprickteatern och vice ordförande Teatercentrum.