Att gestalta sin egen upplevelse

En workshop med dramapedagoger från Uppsala stadsteater, Malmö stadsteater och Dalateatern.

I workshopen kommer deltagarna få höra dramapedagoger från de olika teatrarna berätta om olika arbetsmetoder med barn och ungdomar i förhållande till en teaterföreställning. Deltagarna kommer även få prova olika övningar. Metoderna som presenteras behandlar både arbete under skapandet av en professionell föreställning såsom efterarbete till en redan färdig föreställning. I slutet av workshopen ges även möjlighet till frågor och samtal.

Max antal deltagare: 35 

Lokal: Repsal stor, Helsingborgs stadsteater. Ingång sker via Storan. 

Workshopsledare: 
Elin Callmer  - Dalateatern
Anna Hellerstedt och Anders Andersson Malmö stadsteater
Maria Trost och Sara Waller Uppsala stadsteater. 

Barn som skriver