Unga Klara – Nationalscen för barn och unga

  • Unga Klara

Unga Klara blev 1a januari 2018 Sveriges nationalscen för barn och unga. En legendariska teater som bildats och drivits av Suzanne Osten under många år, där barnteatern utvecklats och där kampen om barns rätt till högkvalitativ konst med ett barnperpektiv alltid stått i första rummet. Från stadsteater, via frigrupp till institution med ny ledning, organisation och uppdrag. 

Hur ser planerna och visionerna ut framöver och hur ska den nya nationalscenen verka i  stockholm, Sverige och världen?

Möt Unga klaras ledning i ett samtal om framtiden.
Deltagare: Farnaz Arbabi – konstnärlig ledare,  Gustav Deinoff – konstnärlig ledare, Nisha Besara – VD.

logotyp

Grupp:

Unga Klara