Styrelse

Bibu är ett aktiebolag och ägs gemensamt av Svenska ASSITEJ och Teatercentrum som 2007 bildade Bibu - nationell scenkonstbiennal för barn och unga AB. I styrelsen sitter representanter från de båda grundande organisationerna. Bibu AB:s ordförande är extern och sedan april 2019 har Måns Lagerlöf ordförandeposten. 

Övriga ledamöter: Anders Widell (Teatercentrum), Anna Berg (ASSITEJ), Astrid Assefa, Michael Cocke (ASSITEJ), Lena Gustafsson (Teatercentrum) och Niklas Hald. 
Styrelsesuppleanter: Lovisa Pihl (Teatercentrum) och Jonas Robin (ASSITEJ)

Den praktiska planeringen och genomförandet av biennalerna sköts av ett kansli som har sitt kontor i Helsingborg. Arbetet leds av Niklas Borefors, VD/verksamhetsledare.

Styrelsemedlemmar

Måns Lagerlöf porträtt
Ordförande Bibu AB
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Om Bibus ägare

Svenska ASSITEJ är den svenska grenen av det internationella nätverket ASSITEJ International. Nätverket omfattar ett 80-tal länder världen över och arbetar med och för barns och ungdomars rätt till god scenkonst i alla dess former. Läs mer om Svenska ASSITEJ

Teatercentrum är en bransch-och arbetsgivarorganisation för fri professionell scenkonst. Teatercentrum samlar idag nära 100 fria teatrar som genomför över 10 000 föreställningar för mer än runt 700 000 personer varje år. Läs mer om Teatercentrum

Törnrosa – den enda sanna kärlekens tid, Estrad Norr, juryvald föreställning Bibu 2018, foto: Sandra Lee Pettersson