Nu har vi väl ändå kommit långt i Sverige med den här hbtq-grejen?

  • Scensverige

Hur kan scenkonsten bidra till att ge barn och unga fler valmöjligheter gällande identitet och sexualitet? Hur får vi barn med regnbågsföräldrar att känna sig representerade? Vad innebär representation och varför är det viktigt? Och hur gestaltar vi överhuvudtaget barn och ungas sexualitet på scen?

Nätverket Stolt Scenkonst startades på Växjö Pride 2017 och syftar till att fira, främja och fördjupa queer scenkonst. Vi vill öka tillgången till och sprida scenkonstproduktioner med HBTQ+ perspektiv. I det här samtalet riktar vi in oss på scenkonsten riktad till barn och unga. Vad finns det för HBTQ+ produktioner idag? Vad vill vi ha mer av? Hur går vi vidare? Tillsammans med en panel bestående av scenkonstaktörer som aktivt arbetar med HBTQ+ perspektivet diskuterar, formulerar, frågar, svarar och drömmer vi oss framåt.

Panelen består av Johanna Salander, konstnärlig ledare på Ögonblicksteatern, Simon Rodriguez, skådespelare, Isabel Cruz Liljegren, dramatiker, regissör och dramaturg och Mattias Brunn, skådespelare, dramatiker och regissör. Samtalen inleds av Ulricha Johnson, verksamhetschef på Scensverige, och modereras av Joakim Rindå, verksamhetsutvecklare på Riksteatern, som båda är initiativtagare till Stolt Scenkonst-nätverket.

Föreställningsbild, HBTQ, Bibu, 2018

Grupp:

Scensverige