Scenkonstbiennal för barn, unga och för dig

Bibu är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik - en arena där alla vi som arbetar med barn, unga, scenkonst och kultur samlas varannan vår för att uppleva och diskutera scenkonst för barn och unga. 

Bibu äger rum 13-16 maj 2020 i Helsingborg.

Juryvalda svenska och internationella föreställningar Bibu 2020

Mer från Bibu...