Scenkonstbiennal för barn, unga och för dig

Hopp och Hinder

Hopp och Hinder, Regionteater Väst, juryvald föreställning Bibu 2020, foto: Lina Ikse. 

Bibu är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik - en arena där alla vi som arbetar med barn, unga, scenkonst och kultur samlas varannan vår för att uppleva och diskutera scenkonst för barn och unga. 

Mer från Bibu...