Scenkonstbiennal för barn, unga och för dig

Bibu är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik - en arena där alla vi som arbetar med barn, unga, scenkonst och kultur samlas varannan vår för att uppleva och diskutera scenkonst för barn och unga. 

Bibu 2020 är inställt! 

Bibus styrelse har den 16 mars beslutat att ställa in Bibu 2020.

Sen beskedet från regeringen kom den 11 mars att sammankomster på över 500 deltagare förbjuds, har Bibus ledning arbetat med olika scenarier för att kunna genomföra en biennal i maj 2020. Även om det i nuläget råder osäkerhet i hur situationen kommer att utveckla sig, har styrelsen landat i att det med största sannolikhet inte kommer vara möjligt att genomföra en biennal i maj. Osäkerheten är stor bland annat kring myndigheters kommande rekommendationer, utvalda gruppers möjlighet att närvara samt konsekvenser för försäljning. Ju längre tiden går, desto större risk löper verksamheten att hamna i ekonomiskt obestånd och slutgiltigt i konkurs. Därför har det varit nödvändigt att fatta beslut redan nu.  

Det är med stor sorg som Bibus styrelse och VD konstaterar att vi inte når i mål den här gången. Vi kommer dock arbeta hårt för att Bibu ska kunna genomföras 2022.

/ Ingrid Fransson, VD/verksamhetsledare Bibu AB och Måns Lagerlöf, ordförande Bibu AB

Mer från Bibu...

Juryvalda svenska och internationella föreställningar Bibu 2020