Biennalprogram 2020

Filtrerat på: Engelska

Communitas -Rachel Tess

Communitas - Rachel Tess

Seminarium

Genom seminariet IS THIS IT? delar Tess sitt perspektiv på samhället och sociala/interaktiva konstnärliga metoder för ung publik genom verken Reflective Nebula och Den Kosmiska Havsträdgårdspassagen.

Engelska

Communitas -CAMP and Trampoline House

Communitas -CAMP and Trampoline House

Seminarium

Vilka potentiella offentliga konstinstitutioner - utbildnings- och museologiska - kan bidra till att hitta lösningar till ett globalt brådskande behov.

Engelska

Creating possibilities and co-creating artistic work

Seminarium

För och tillsammans med barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Key-note av Ellie Griffiths, Oily Cart Theatre med gästtalare Fiona Ferguson från Imaginate.

FUNKTION

Engelska

Danspodden Isadora i samtal med Ásrún Magnúsdóttir

Danspodden Isadora talks to Ásrún Magnúsdóttir

Seminarium

Danspodden Isadora samtalar med Ásrún Magnúsdóttir, koreograf för Listening Party, om hennes konstnärliga arbete, community dans och att arbeta med medverkande ungdomar i helt olika länder.

Engelska

Fika med Bibu - Climate Crisis and Impact of International Touring

Seminarium

Global uppvärmning och klimatavtryck har blivit ett allt mer diskuterat ämne när det gäller att skapa, presentera och turnera nationell och internationell scenkonst.

Engelska

Fika med Bibu - Performing arts for youth in Pakistan

Seminarium

Scenkonst för barn och unga i Pakistan - en presentation och diskussion om aspekter av genus- och jämställdhetsfrågor inom scenkonstområdet.

Engelska

Fika med Bibu and the international council

Seminarium

Fika med internationella rådet för Bibu 2020 om deras urvalsprocess och slingrande samtal om internationell scenkonst för barn och unga.

Engelska

Finding other methods - samtal

Finding other methods - samtal

Seminarium

I ett timslångt samtal efter workshopen bjuder vi in till samtal kring kulturella identiteter, och ifall dansen har några gemensamma nämnare.

Engelska

Finding other methods

Finding other methods - workshop

Workshop

Det här är en workshop som bjuder in dansare från Sverige att möta dansare från Kuba i ett erfarenhetsbaserat utbyte där arbetssätt och konstnärliga uttryck provas och utvärderas.

Engelska

Stranden

Ibland känns det som våra själar möts, jag och min publik 

Seminarium

Projektet Scen:se – om att skapa konstupplevelser för barn och unga med komplexa funktionsvariationer

FUNKTION

Engelska

MELO Collective

MELO Collective’s creative processes with playful tool

Workshop

Lekfulla dans- och rörelseövningar som inte kräver någon förkunskap, tillitsövningar och skapande samarbetsövningar i samverkan med (live)musik.

FUNKTION

Engelska

Moving from ”Play” to ”The Play” and back again: teachers and theatre-makers in collaboration

Moving from ”Play” to ”The Play” and back again: teachers and theatre-makers in collaboration

Seminarium

Om att utforska teorier och praktik bakom olika modeller för tillgänglighet och om den mångfacetterade rollen som dramapedagog

FUNKTION

Engelska

Neighbours around the Baltic Sea

Neighbours around the Baltic Sea - playwrights as important carriers of messages reflecting society

Seminarium

”Neighbours” är ett dramatikerprojekt som syftar till att undersöka en känsla av brist på kunskap om oss som grannar runt Östersjön. I projektet vill vi fördjupa relationer, upptäcka och lära av varandra.

Engelska

Next generation presentation Placemaking

Next Generation presentation Placemaking

Annat

För 2020 år Next Generation-program har vi valt ”placemaking” som tema. Placemaking är en metod för platsutveckling. Metoden används både för att på lång sikt utveckla en plats och för att på kort tid göra direkta förändringar på plats.

Engelska

Playful Tiger – att anpassa och tillgängliggöra scenkonst

Playful Tiger – to make a performance accessible

Seminarium

Om konstnärliga beslut och att arbete om en befintlig föreställning för en ny målgrupp - barn och unga med svår autism.

FUNKTION

Engelska

The Ballad of the Apathetic Son and his Narcissistic Mother

The Ballad of the Apathetic Son and his Narcissistic Mother

Föreställning

Juryns val internationellt

Den här energiska föreställningen blottar en inneboende narcissism som är kärnan i moderskapet och hur den blir en börda för barnet på väg ut i vuxenlivet.

Dans

Teater

Mellanstadiet

Högstadiet

Gymnasiet

Engelska

Why international co-operation?

Why international co-operation?

Seminarium

Varför vill vi utomlands och spela våra föreställningar och vad kan och får vi ut av det?

Engelska