Fika med Bibu and the international council

  • Arrangeras av: Svenska ASSITEJ

Fika med internationella rådet för Bibu 2020 om deras urvalsprocess och slingrande samtal om internationell scenkonst för barn och unga.

"Våra samtal inför urvalet av de internationella föreställningarna har slingrat sej över enskilda konstnärskap, autenticitet, samtidskonst, scenkonst för de yngsta och om att bli drabbad och berörd. Vi har vridit och vänt på våra förslag, oftast varit överens, men ibland har samtalen hettat till. Vi har förenats i spännande och intressanta diskussioner i en önskan att erbjuda några av de bästa föreställningar vi sett, ofta på video, ibland live."

Fika med Bibu är en mötesplats för utbyte, reflexion och samtal mellan utländska gäster och svenska utövare. Över en fika pratar vi om festivalens föreställningar, trender och tendenser och annat som berör scenkonsten för barn och unga. 

Fika med Bibu är också mötesplatsen för deltagarna i residensprogrammet Next Generation.

Tid och plats

15:00 - 16:00

Speltid: 60 min

Grupp:

Arrangeras av: Svenska ASSITEJ

Medverkande:

  • Introduceras av: Sara Myrberg, Anna Wennerbeck och Niclas Malmcrona