Communitas -CAMP and Trampoline House

  • Arranged by: Stockholms konstnärliga högskola

"Artistic and Curatorial Responses to the Refugee Crisis"

Vår planet står just nu inför flera katastrofala kriser som varit ohanterbara internationellt: klimatförändringar, ojämn fördelning av välstånd, extremism, terrorism och massmigration för att nämna några av dem. Med exemplen från CAMP / Center for Art on Migration Politik och flyktingcentret Trampoline House kommer det att diskuteras vilka potentiella offentliga konstinstitutioner - utbildnings- och museologiska - som kan bidra till att hitta lösningar till dessa globalt brådskande behov.

Communitas -CAMP and Trampoline House

Tid och plats

11:00 - 12:00

Speltid: 60 min

Seminariet ingår i kursen Communitas, konstnärliga uttryck med sociala och/eller interaktiva dimensioner som ges av Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

Kursen Communitas ges i samarbete med Bibu och Danscentrum Syd.

Grupp:

Arranged by: Stockholms konstnärliga högskola

Medverkande:

  • Tone Olaf Nielsen, curator, Trampoline House, Copenhagen