Finding other methods - workshop

  • Arrangeras av: Svenska Assitej
  • Claire Parsons Dans

2019 gjorde Claire Parsons ett residens i Havanna, Kuba med dansare från Danza Teatro Retazos och under ledning av Memory Wax. Det här är en workshop som bjuder in dansare från Sverige att möta dansare från Kuba i ett erfarenhetsbaserat utbyte där arbetssätt och konstnärliga uttryck provas och utvärderas.  

En workshop där vi funderar kring kulturella identiteter och ifall dansen har några gemensamma nämnare. Om vi präglas av platser och metoder. Om det finns en konstnärlig essens. Ett konstnärligt ursprung. Workshopen utgår från rörelse, dans och samtal. 

I ett timslångt samtal efter workshopen bjuder vi in till samtal kring kulturella identiteter, och ifall dansen har några gemensamma nämnare. Om vi präglas av platser och metoder. Om det finns en konstnärlig essens. Ett konstnärligt ursprung. Detta samtal är också öppet för de som inte deltagit i själva workshopen och kan bokas separat i bokningsystemet.

Finding other methods
Foto: Claire Parsons

Tid och plats

09:00 - 15:00

Speltid: 360 min

Grupp:

Arrangeras av: Svenska Assitej Claire Parsons Dans

Medverkande:

Workshopledare: Claire Parsons och Miguel Azcue

Workshopen arrangeras av Claire Parsons Dans och Svenska ASSITEJ i samarbete med Dansalliansen och med stöd av Konstnärsnämnden.