Neighbours around the Baltic Sea - playwrights as important carriers of messages reflecting society

  • Arranged by: Svenska Assitej

”Neighbours” är ett dramatikerprojekt som syftar till att undersöka en känsla av brist på kunskap om oss som grannar runt Östersjön. I projektet vill vi fördjupa relationer, upptäcka och lära av varandra. Under tre workshops i Stockholm, Tallinn och Vilnius har ”Neighbours” varit en mötesplats mellan enskilda dramatiker, länder och olika praktiker.

I projektet har vi haft möjlighet att dela erfarenheter, att utveckla våra kunskaper och att arbeta fram nya texter. I den här presentationen och readingen vill vi dela med oss av våra erfarenheter.

Neighbours
Foto:: Svenska Assitej

Tid och plats

09:30 - 10:30

Speltid: 60 min

Grupp:

Arranged by: Svenska Assitej

Medverkande:

Medverkande dramatiker:

  • Greta Sundberg och Isa Schöier, Sverige
  • Gaile Garnelyte, Litauen
  • Lauris Gundars, Ance Muizniece, Anna Belkovska, Lettland
  • Kristiina Jalasto and Mihkel Seeder, Estland
  • Moderator: Greta Sundberg.