Fika med Bibu - Performing arts for youth in Pakistan

  • Arrangeras av: Svenska ASSITEJ

Scenkonst för barn och unga i Pakistan - en presentation och diskussion om aspekter av genus- och jämställdhetsfrågor inom scenkonstområdet.

ASSITEJ Pakistan och Svenska ASSITEJ har under de senaste åren samarbetat i syfte att öka utbytet mellan ländernas utövare och att diskutera scenkonstens utveckling på barn- och ungdomsområdet. I detta samtal vill vi berätta om projektet och presentera utövare från Pakistan.

Inleds av Nerda Khara och Niclas Malmcrona

Fika med Bibu är en mötesplats för utbyte, reflexion och samtal mellan utländska gäster och svenska utövare. Över en fika pratar vi om festivalens föreställningar, trender och tendenser och annat som berör scenkonsten för barn och unga. 

Fika med Bibu är också mötesplatsen för deltagarna i residensprogrammet Next Generation.

Tid och plats

15:00 - 16:00

Speltid: 60 min

Grupp:

Arrangeras av: Svenska ASSITEJ