Fördjupning

Från Bibu 2018

Fördjupning

Bibu 2020 lever vidare - men i andra former

Ingrid Fransson, verksamhetsledare/VD för Bibu, möter en stor besvikelse bland alla inblandade. Men också hopp om att den glädje som planeringen bjudit på och de programpunkter som presenterats, ska finnas kvar som inspiration i framtiden.

Skolan som spelplats

Fördjupning

Skolan som spelplats

Det är i sin vardagsmiljö, på förskolor och skolor, som de flesta barn upplever teater. Att spela en pjäs för en publik som inte själva har valt att gå dit har sina utmaningar. Publiken är på hemmaplan och teatern är gäst - ett scenario som ställer ömsesidiga krav.

Stranden

Fördjupning

Konst för en publik som sällan möter konst

Att få uppleva konst av olika slag är ett mänskligt behov. För barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning är detta långt ifrån en självklarhet. Med fokus på sensoriska metoder skapar kulturprojektet Scen:se därför värdefulla produktioner exklusivt för denna målgrupp.

Fördjupning

Forskning om barnkultur stärker barns status

På Centrum för barnkulturforskning (CBK) vid Stockholms Universitet arbetas det dagligen med att främja ett kulturliv som får barn att växa och ta plats, både inom kulturen och i samhället.

Fördjupning

Varför se scenkonst genom skolan?

"Vi i skolan har möjlighet att nå alla barn och skapa förutsättningar för alla barn oavsett bakgrund, nationalitet och socioekonomiska förhållande att få uppleva scenkonst."

rosa prickar

Fördjupning

Mary Rose, U R DA BEST!

Mitt i stan, på 42nd Street vid Times Square, ligger The New Victory Theater. Här är Mary Rose Lloyd konstnärlig ledare. Både teatern och Mary Rose är internationellt kända för kvalitet, innovation och mod inom scenkonst för barn och unga.

unga klara logotyp

Fördjupning

Unga Klara - Avantgardescenen välkomnas in i värmen

Vilda, vågade, vassa Unga Klara spelar nu i samma liga som drakarna Dramaten och Kungliga Operan – Sverige har fått en nationalscen för barn och unga. Men vad innebär det egentligen och hur ser framtiden ut?

Fördjupning

Friktionskraft

Under temat Friktionskraft presenterar Teatercentrum ett nytt analysverktyg för ökad mångfald inom scenkonsten. Modellen bygger på frågor kring de val vi gör och vilka konsekvenser våra val får för form och innehåll.