Konst för en publik som sällan möter konst

Stranden

Att få uppleva konst av olika slag är ett mänskligt behov. För barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning är detta långt ifrån en självklarhet. Med fokus på sensoriska metoder skapar kulturprojektet Scen:se därför värdefulla produktioner exklusivt för denna målgrupp. Det handlar om pjäser och utställningar där publiken är involverad på sina egna villkor, både på och utanför scen. 


Bibu 2020 fick ställas in till följd av pågående Coronapandemi och därmed även ett av årets stora nyheter, temaspår Funktion. Nu blickar vi framåt och har fått den fina möjligheten att under Scenkonstbiennalen i Västerås 2021 presentera temapår FUNKTION istället! Vi ses där!

Nedan kan du läsa den artikel vi publicerade men anledning av temaspåret och det samarbete Bibu haft och fortsatt har med Folkteatern Gävleborg och projektet Scen:se.

Föreställningarna Stranden och Shakespeares Hjärtslag ingick båda i temaspåret FUNKTION och skulle båda ha spelat under Bibu 2020. Nu jobbar vi mot att presentera temaspåret på scenkonstbiennalen i Västerås 2021 istället!
I snart tre år har Folkteatern Gävleborg och projektet Scen:se samarbetat för att skapa scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Det resulterade i föreställningarna Stranden och Shakespeares Hjärtslag. 

Titta gärna på de två korta dokumentärfilmerna om respektive föreställning. De ger en fördjupad inblick i hur processerna har gått till och i de perspektiv som har varit utgångspunkterna i det konstnärliga arbetet med att nå fram till och möta publiken. 

Film om Stranden (ca. 21 min):
https://www.youtube.com/watch?v=4lqekN78onc&feature=youtu.be

Film om Shakespeares Hjärtslag (ca 24 min):
https://www.youtube.com/watch?v=4jRLWnW2nD8&feature=youtu.be

Filmerna är gjorda av Michael Tebinka.


- Att skapa tillgänglig kultur handlar inte bara om att ha rullstolsramper och hörselslingor. Det handlar om att mötas, på ett sätt som publiken är bekväm med. När det gäller barn och unga med autism eller andra funktionsvariationer är det extra viktigt att skapa omgivningar som publiken känner sig trygg i. Att få besök från någon på teatern innan det är dags att gå på en föreställning, eller att se bilder på skådespelare och scenmiljöer innan föreställningsdagen är uppskattade inslag, säger Anna Thelin, producent på Folkteatern Gävleborg som är en av samarbetsparterna i Scen:se. 

Det treåriga projektet Scen:se arbetar för att främja kulturutbudet för unga med intellektuell funktionsnedsättning. Anna Thelin beskriver utbudet i Sverige som väldigt begränsat i jämförelse med andra länder. Hon uppmanar därför alla som arbetar inom offentligt finansierade kulturinstitutioner att ta sitt ansvar och producera kultur även för den här målgruppen.

- Det ingår i vårt uppdrag att skapa kultur för alla. När det gäller utbudet till särskolor är estetiska verksamheter specifikt riktade till de här barnen inte tillgängligt i den utsträckning som vore önskvärt. Musik och dans erbjuds i viss mån, men teaterutbudet är i stort sett obefintligt. Att se på en föreställning, eller att själv få gå in i en teaterroll, är ett fantastiskt redskap för att träna på känslor. Drama kan skapa så mycket nyfikenhet. Nya röster, nya sätt att beröra, eller bli berörd på. Detta väcker något hos mottagaren. För en målgrupp som ofta är ganska inbunden adderar teaterupplevelser värdefulla inslag i känslolivet, säger Anna Thelin.

Publiken det viktigaste i all teater
Även Eva von Hofsten, initiativtagare och projektledare för Scen:se, betonar att konst och kultur berikar sin publik genom nya sinnesstämningar. Scen:se har inom ramen för sitt uppdrag producerat två pjäser och en utställning, som alla har turnerat i Sverige. Föreställningarna är gjorda av konstnärliga team från England, Stranden är regisserad av Tim Webb och pjäsen Shakespeares Hjärtslag av Kelly Hunter. Båda regissörerna har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och det är två fullskaliga föreställningar med hög kvalitet och ambitionsnivå som har producerats. 

Barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar får alldeles för ofta se föreställningar, eller gå på utställningar, som varken är lämpliga eller tillgängliga. Till exempel erbjuds de att ta del av föreställningar för småbarn. Nyckeln till ett uppskattat resultat är att den här målgruppen erbjuds konst som är skapad exklusivt för dem, på deras villkor. Publiken är det viktigaste i all scenkonst och med det här arbetet än mer. Den här publiken vet ofta inte vad en teater är och har inte någon kontext kring konceptet. För en lyckad kommunikation och en hög kvalitativ konstupplevelse på deras villkor, krävs det att regissör och ensemble från allra första början skapar scenkonst där den här publiken sätts i främsta rummet, säger Eva von Hofsten.

Under årets Bibu kommer scenkonst för en publik med funktionsvariation att få stort utrymme med temaspåret FUNKTION. Det anordnas ett antal seminarier kring temat och förutom Stranden och Shakespeares Hjärtslag från Scen:se ingår en rad andra produktioner i programmet.

 -­ Efter tre år med Scen:se kan vi se en fantastisk framåtanda och ett stort intresse för att skapa mer och bättre konst för den här målgruppen. Publik, skådespelare, tekniker, pedagoger och musiker – alla vittnar om hur uppsättningarna har berikat dem på olika sätt. Och hur det har gett mersmak, säger Eva von Hofsten.

Kort om Scen:se 
Ett konst- och kulturprojekt som skapar möjligheter för barn och unga med komplexa intellektuella och/eller kognitiva funktionsnedsättningar. Projektet pågår under 2017–2020 och är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudik-teaterns supporterklubb, Folkteatern Gävleborg, Riksteatern Barn & Unga, Region Gävleborg och Hälsinglands MuseumI uppdraget ingår produktion av två turnerande teaterföreställningar, en utställning och ett pedagogiskt metodarbete. Samt ett löpande arbete för att bredda kulturutbudet i Sverige och involvera målgruppen i kulturen. 

Läs mer om Scen:se här

Temaspåret FUNKTION under Bibu 2020 är ett samarbete mellan Bibu, Scen:se och Folkteatern Gävleborg. Genomförs med medel för projekt som stärker kultur i skolan som en del av Skapande skola på Kulturrådet samt med stöd av Signatur - Insamlingsstiftelse för musikfrämjande. 

Här hittar du alla programaktiviteterna för FUNKTION

Text: Anna Bergling
Bild från föreställningen Stranden, foto: Martin Skoog

Publicerad: 2020-03-02