Bibu 2020 lever vidare - men i andra former

Från Bibu 2018

Sorgen över att inte kunna genomföra Bibu 2020 som planerat är stor. Årets festival bestod av ett gediget program med internationella gäster och skulle bjuda på ett branschmöte utöver det vanliga. Ingrid Fransson, verksamhetsledare/VD för Bibu, möter en stor besvikelse bland alla inblandade. Men också hopp om att den glädje som planeringen bjudit på och de programpunkter som presenterats, ska finnas kvar som inspiration i framtiden. 

I mitten av mars beslutade Bibu:s styrelse, i enighet med organisationens VD, att årets scenkonstbiennal för barn och unga ställs in. Med anledning av covid-19 var risken att bidra till smittspridning för stor. Det vreds och vändes på alternativa upplägg men styrelsen var enig om att det inte fanns något scenario som skulle falla väl ut.

- Det var ett väldigt ledsamt styrelsemöte den 16 mars, och att genomföra Bibu digitalt var tyvärr inte ett alternativ. Bibu är en branschfestival där själva kärnan är alla inspirerande dialoger och fysiska möten mellan kollegor. De upplevelserna går dessvärre inte att skapa digitalt. Att flytta årets biennal till år 2021, i stället för till 2022 som nu är beslutat, var inte heller aktuellt. Nästa år finns redan en inplanerad scenkonstbiennal i Västerås och den vill vi inte krocka med, säger Ingrid Fransson. 

Allt förarbete tar inte stopp här
Bakom årets scenkonstfestival med 23 olika scener, 28 produktioner, 89 föreställningar och 58 olika workshops och seminarier ligger mycket planering. Medverkande arrangörer, Bibu:s styrelse och jury samt all projektanställd personal har lagt ner ett enormt engagemang för att skapa det programutbud som var planerat att ske i Helsingborg i maj.

- Vår förhoppning är att detta arbete inte är ogjort. Utan att vinsterna av samarbetet och idéutbytet mellan olika aktörer i planeringsskedet kan nyttjas i andra sammanhang framöver. Vi presenterade vårt färdiga program med föreställningar och seminarier redan i början av mars och förmodligen hann det breda utbudet väcka en del nya infallsvinklar och tankar hos branschen. De funderingarna hoppas jag fortsätter att gro så att vi får ta del av dem senare, säger Ingrid Fransson.

Trots att årets biennal har tvingats ställas in fortsätter programutbudet förhoppningsvis att fylla en funktion för alla arrangörer som skulle varit med, i alla fall ett tag till. Branschfolk inspireras av varandras inplanerade seminarier och workshops och en förhoppning är att skolor bokar gästspel med de olika teatergrupperna till hösten. Andra processer som fortlöper är arbetet med de två temaspåren Funktion och ForskningI dagsläget är det klart att en del av de programpunkter som var inplanerade under Bibu:s funktionspår kommer att genomföras vid scenkonstbiennalen i Västerås 2021 i stället. När det gäller forskningsspåret pågår diskussioner med Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet för hur detta program skulle kunna genomföras som ett eget arrangemang våren 2021. 

Kommer tillbaka med full kraft
Bibu fyller en viktig samhällsroll när det handlar om att lyfta frågor, och skapa ett högkvalitativt utbud, för scenkonst för barn och unga. Vad konsekvenserna blir när branschen i år inte får möjlighet att samlas går det naturligtvis bara att spekulera om. 

- Bibu är så mycket mer än en festival som lyfter fram scenkonst med hög konstnärlig kvalitet. Det är även en mötesplats för idéutbyte, kunskap och inspiration. Dagens breda digitala kulturutbud kan ersätta mycket. Men inte en biennal med spontana samtal på trottoaren, eller scenkonst som går rakt in i hjärtat. Nu blickar vi framåt och jobbar för att genomföra aktiviteter i mellanåret, men framför allt mot Bibu 2022! 

Text: Anna Bergling

Bilden från Bibu-festen 2018. Foto: Lisa Wikstrand 

 

Publicerad: 2020-05-04