Friktionskraft

Nytt spännande analysverktyg synliggör våra normer. I vardagen väljer vi ofta det friktionsfria, det vi redan kan och känner till. I gestaltning, arbete och relationer tenderar välbekanta normer och stereotyper att dominera. Nu får vi hjälp att se dem.

Under temat Friktionskraft presenterar Teatercentrum ett nytt analysverktyg för ökad mångfald inom scenkonsten. Modellen bygger på frågor kring de val vi gör och vilka konsekvenser våra val får för form och innehåll. Under bibu prövas verktyget på fyra föreställningar i ett efterföljande publiksamtal.

– Normkritik går ut på att identifiera normer, säger Jenny Forslund, Teatercentrums ordförande. Normkreativt arbete är att gå till handling. Verktyget är ett frågebatteri med både kvantitativa och kvalitativa frågor i en rad olika kategorier där scenkonsten gör val.

– Verktyget är inte en checklista, eller ett facit på vad som är rätt och fel, utan tänkt för självstudier och självanalys, understryker Lena Gustafsson som är nationell verksamhetsledare. Vad vi ser, gör och upplever i föreställningen blir uttalat när vi svarar på frågorna. Syftet är att underlätta för alla att se vilka delar som bygger helheten. Verktyget kan användas av både teatrar och arrangörer för ett normkreativt arbete.

Teatercentrums medlemmar antog en mångfaldspolicy 2015.

– Mångfaldspolicy kan låta tråkigt, säger Jenny, men vi ville aktivera mångfaldsfrågorna. Det blev snart tydligt att vi behövde göra ytterligare insatser. Projektet Friktionskraft är ett kompetenslyft för ökad mångfald. Det skapades för att sätta igång arbetet med det vi vill utveckla: scenkonsten. Postkodlotteriets kulturstiftelse stödjer de olika aktiviteterna inom projektet.

Verktyget kommer att vara tillgängligt för alla, dels som ett häfte och dels gå att ladda ner från Teatercentrums webbplats. Men vad skiljer då verktyget från en checklista? Jo, de kvantitativa frågorna har alltid en följdfråga: Vem får berätta? Har karaktärerna utvecklingsmöjligheter? Vad är det för bild vi ser? Frågorna söker en komplexitet som vi inte sett tidigare. 

– För teatern kan verktyget vara ett stöd för utvärdering, säger Lena. Blev föreställningen som vi hade tänkt? Det är inte säkert att vi ser vad som är normbekräftande förrän vi ser helhet – först då upptäcks stereotyper. Verktyget kan ge en plattform för en diskussion.  

– Friktionskraft är ett bra namn, säger Jenny. Vi måste våga testa var motståndet finns och ta nya grepp så att vi kan utvecklas och inte låsa konsten. Vi vill arbeta normkreativt, och inte vänta tills vi har alla svar.

– Allt är möjligt, säger Lena, men rättar sig och säger; vi ska ta tillvara ännu mera möjligheter! Vi missar uttryck och möjligheter om vi inte ser begränsningar och förenklingar. Det handlar om att synliggöra betydelsebärande element; att se det sätt vi faktiskt väljer att berätta på. I den åsiktskorridor man tagit i besittning finns ingen friktion. Vi vill hitta friktionskrafter och lyfta de förenklingar vi gör. Och fråga: finns det fler sätt?

– Det är stimulerande att bli påmind om sina egna genvägar, säger Jenny. När vi lyfter frågorna kan vi se något som vi tidigare bara svept förbi. Förhoppningsvis blir det ett mycket lekfullt samtal på bibu. Självklart är det fritt för alla att göra sina val – men medvetenhet ökar kvaliteten!

De föreställningar som presenteras av Teatercentrum under bibu har lottats fram bland de medlemsteatrar som anmält sitt intresse.

Föreställningar är: 
Offline ­med GEST Gothenburg English Studio Theatre
Åskådaren med Skuggteatern
Tyst med Teater JaLaDa
Bak-å-fram-på med Big Wind

Seminariet Hitta friktionskraften genomförs på fre 18 maj kl 15.30-16.30 i Hörsalen på Helsingborgs stadsbibliotek. 

Läs mer om hela projektet på Teatercentrums hemsida

Publicerad: 2018-04-11