Varför se scenkonst genom skolan?

"Skola och konst möts i det gemensamma uppdraget, nämligen att låta barn och unga få uppleva kultur, konst och skapande på riktigt!" sammanfattar Malin Andersson, biträdande rektor på Rydebäcksskolan samarbetet mellan skolan, Bibu och Dunkers. Här nedan är Malins beskrivning av detta samarbetsprojekt som började för snart ett år sedan. 

Nu börjar det närma sig vecka 46, 2019. För oss på Rydebäcksskolan så kommer detta att vara en väldigt speciell vecka som kommer att bryta alla scheman, vanliga lektioner och rutiner. Vi kommer nämligen att få besök av Unga Klara, en nationell scenkonstgrupp från Stockholm, som under hela veckan kommer bjuda oss på föreställningar och workshops för såväl våra elever i åk 7-9 och åk 4-5, som för pedagoger.

Unga Klara är sedan 1 januari 2018 en nationell scen för barn och unga och kan därmed likställas med Dramaten i Stockholm. Unga Klara grundades 1975 av Suzanne Osten och har sedan dess haft som ambition att komma utanför Stockholm för att nå fler barn och unga.

Nu är det äntligen dags! Unga Klara är sedan i mars 2019 ute på en riks- och världsturné som, förutom att landa just hos oss på Rydebäcksskolan i Helsingborg stad, även kommer att besöka eller har besökt bl a Peking, New York, Istanbul, Rinkeby, Kapstaden, Sundsvall, Gävle och Malmö.

För oss på Rydebäcksskolan påbörjades detta projekt för snart ett år sedan då vi blev tillfrågade av dåvarande verksamhetschef, Dunkers samt Bibu i Helsingborg om vi kunde tänka oss att vara värdar för Unga Klara under vecka 46, 2019. Vi blev givetvis väldigt glada över detta erbjudande och såg det som en möjlighet för oss att tillsammans med personalen och eleverna få arbeta med konst, drama och skapande integrerat med vårt uppdrag i skolan. Efter att vår ansökan om medel från skapande skola hade beviljats började vi att planera dels alla förberedelser inför vecka 46, dels detaljerna för själva veckan. Dessutom planerades också hur samtliga årskurser, även de årskurser som inte direkt berörs under vecka 46, skulle få möjlighet att ta del av scenkonst under läsåret 19-20.*

På resans gång har det blivit ett antal möten mellan Rydebäcksskolan, Dunkers och Bibu. Mötena har syftat till att skapa strukturer och rent praktiskt organisera för detta besök, men mötena har även lett till att ett fint samarbete har utvecklats mellan alla våra organisationer. Skola och konst möts i det gemensamma uppdraget, nämligen att låta barn och unga få uppleva kultur, konst och skapande på riktigt!

För att ge personalen förutsättningar att förbereda och följa upp med eleverna vad de har sett, och på bästa vis låta konsten få göra avtryck hos våra elever och i vår verksamhet mer än bara precis under själva föreställningen och vecka 46, så planerade vi in en kompetensutvecklingsdag den 28 okt tillsammans med Erika Isaksson från Backa teater samt Katarina Svenning från Dammfriskolan i Malmö. 

En av frågorna som diskuterades var ”Varför se scenkonst genom skolan?” Vi i skolan har möjlighet att nå alla barn och skapa förutsättningar för alla barn oavsett bakgrund, nationalitet och socioekonomiska förhållande att få uppleva scenkonst. Det är också en del av FN:s barnkonvention att barn och unga har rätt att få ta del av kultur i form av t ex konst, musik, teater, dans och film. 

På sin hemsida skriver Unga Klara att deras uppdrag är att spela om det allra viktigaste och att göra livsbejakande teater även om det svåra, farliga och obekväma. De arbetar normkritiskt, feministiskt och antirasistiskt för mångfald, jämlikhet och människors lika värde. Detta står helt i samklang med kapitel 1 och 2 i vår läroplan där bl a följande punkter beskriver skolans uppdrag:

  • Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse
  • Medvetenheten om det egna och delaktigheten i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar
  • Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.
  • Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhället
  • Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt
  • Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information
  • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem

En av de saker jag tar med mig efter mötet med Erika från Backateatern är det inte finns rätt och fel inom konsten. Det är tillåtet inom scenkonst, och t o m naturligt, att misslyckas, att våga prova och att göra om. Det är av processen tillsammans med andra människor vi lär oss och det är av våra ”misstag” vi utvecklas. Scenkonst handlar om att vara här och nu – att uppleva i realtid, att fokusera på det som visas och stänga av andra intryck. Det skapar möjlighet att för en stund försvinna in i en annan värld. Scenkonst kan även vara till stor hjälp för att bearbeta svåra frågor och livssituationer som annars kan vara besvärliga att prata om. 

Ett av skolans och konstens stora och gemensamma uppdrag är:

Att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

För att lyckas med detta så finns stora vinster med scenkonst genom skolan.

/ Malin Andersson, biträdande rektor på Rydebäcksskolan, Helsingborg. 

 

* De andra föreställningarna eleverna ska se genom skolteaterprogrammet på Dunkers är Tråkmånsafton med Kompani Kläng, Pojken och Stjärnan med Teater Sagohuset samt klassrumsföreställningen Hemligt med Banditsagor. 

 

 

 

 

 

Publicerad: 2019-10-29