Perfomance image Playful Tiger

Temaspår Funktion 2022

Temaspår Funktion - Att vilja och våga skapa scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer

Bild från Playful Tiger/Barrowland Ballet. Fotograf: Jassy Earl

Under Bibu 2022 presenteras några sammanhållna temaspår som genomförs inom festivalprogrammet. Funktion är en av dessa med fem inbjudna föreställningar samt ett stort antal seminarier och workshops.

Syftet med Funktion är att inspirera kollegor på de svenska scenkonstinstitutionerna, i de fria grupperna och pedagoger på särskolorna med flera i att skapa konstupplevelser och estetiska läroprocesser anpassade för barn och unga olika funktionaliteter. Alla konstnärerna som bjudits in till Funktion har under många år arbetat med och för barn och unga med komplexa funktionsvariationer och vill nu dela med sig av sina erfarenheter.

Funktion har sin upprinnelse i projektet Scen:se som genomfördes 2017-2020 i Gävleborg i samarbete med bland andra Hudiksvalls kommun, Folkteatern Gävleborg och Riksteatern Barn och Unga. Under projekttiden producerades en konstutställning, två teaterproduktioner under ledning av brittiska konstnärer. Samt ett omfattande pedagogiskt metodarbete riktat till pedagogerna på särskolan inför elevernas mottagande av en konstupplevelse. Det pedagogiska arbetet leddes av Dr Gill Brigg som också bjudits in till Bibu och Temaspår Funktion 2022 där hon genomför en fortbildning med särskolepedagoger i Helsingborg. Hon kommer även att hålla i ett seminarium under festivalen riktat till scenkonstnärer.

Temaspår Funktion 2022 är ett samarbete mellan Folkteatern Gävleborg, projektet Scen:se och Bibu och möjliggörs med stöd av Kulturrådet  och Signatur - Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.

 

Föreställningar

Performance image Fritt spelrum

FRITT SPELRUM

Föreställning

I varje människa bor en kreatör. Med Fritt Spelrum skapas nya möjligheter för barn inom särskolor att musicera. Lucy Rugman med musiker vill vidga uppfattningen om dessa barns förmåga att skapa och uppleva musik och låta barn och ungdomar med funktionsvariationer ta plats i de finaste konsertrummen och på de bästa scenerna.

Funktion

Performance image Jag är tid jag är rum - En sinnlig upptäcktsresa

JAG ÄR TID, JAG ÄR RUM – EN SINNLIG UPPTÄCKTSRESA

Föreställning

Ljus, skuggor, speglingar, mjukt, hårt, skrovligt, kallt, varmt, tungt och luftigt i kroppens klanger. En upplevelsevandring i landskap där kroppen och rummet får hitta en egen rytm att andas tillsammans. Rum att utforska, röras vid, förundras av, förändras i och vibrera mot. Ett nära varande i ett förhöjt nu.

Dans

Funktion

Performance image Storm

STORM

Föreställning

Denna förtrollande, intima produktion är skapad för barn och unga på autismspektra och har omsorgsfullt tagits fram för att publiken ska kunna känna sig lugn och trygg och ger dem tid och rum att röra sig fritt och uppleva föreställningen på sitt eget sätt. Föreställningen använder komponenter från Stormen och använder en begränsad mängd av Shakespeare’s text för att berätta en spännande historia om havet, skepp, öar och magi.

Funktion

Performance image Stranden

STRANDEN

Föreställning

Skådespelarna undersöker tillsammans med publiken rumsligt medvetande, beröring, smak, syn och hörsel. Scenografin är anpassad med specialgjorda sittplatser, och nykomponerad musik framförs live på scenen av skådespelarna. Föreställningen byggs upp i flera lager för att även kunna kommunicera med barn med flerfunktionsnedsättningar.

Funktion

Teater

Performance image Playful Tiger

PLAYFUL TIGER

Föreställning

Playful Tiger spelas för barn och unga med svår autism. Den handlar om en tiger som hälsar på en mycket ordentlig familj och vänder upp och ned på deras värld. Det är kaotiskt men väldigt roligt, med fokus på engagemang genom sinnena. Lekfullheten som genomsyrar föreställningen skapar plats för kommunikativt utbyte mellan publiken och dansarna.

Cirkus

Dans

Funktion

Seminarier

ATT MÖTAS I ETT SINNLIGT SPRÅKANDE UNIVERSUM

Seminarium

Jag är tid, jag är rum är ett flerårigt konstnärligt undersökande projekt som syftar till att söka nya former för scenkonst för och tillsammans med barn och unga med funktionsvariationer. I nära samarbetsprocesser med barn och elever på specialförskola och grundsärskola tar Kollaborativet fram scenkonstupplevelser som syftar till att nå många - oavsett språk, ålder eller funktion.

Funktion

Särskola

DIGITAL ENGAGEMENT AND DISABILITY; REACHING FURTHER - A PRESENTATION

Seminarium

Rosie Heafford, Artistic Director of Second Hand Dance, presents a talk on digital engagement and developing access tools for young audiences. The activity will be presented with the use of audio visual and slides. Rosie Heafford is a disabled choreographer and Artistic Director of Second Hand Dance. Established in 2013, Second Hand Dance have toured the globe – from the UK to Europe, China, Canada, and the USA. They create

Funktion

DIGITAL SYNTOLKNING VID VARJE FÖRESTÄLLNING

Seminarium

Digital syntolkning vid varje föreställning – föreläsning och demonstration med Teater 23. Teater 23 har tagit fram ett digitalt system för att syntolka föreställningar vid varje tillfälle, på sin egen scen såväl som på turné. Tekniken är enkel och lättillgänglig, och metoden har börjat röna stort intresse från branschen, både i Sverige och internationellt. Seminariet inleds med en informativ föreläsning för alla intresserade om hur de arbetar följt av en

Syntolkning

Funktion

Teater

DYSLEXIKRAFT - VÄRLDEN BORTOM ORDEN

Seminarium

Dyslexikraft - världen bortom orden är ett scen- och konstprojekt där konstnärer och ungdomar med dyslexi bjuds in att, tillsammans med bildkonsten och teatern som gestaltningsmetod, utforska dyslexins olika kreativa vägar. Berättelser, bild, rum, ord, musik, text och rörelse får gestaltning i en utställning nov. 2021 på Jakobsbergs konsthall och i en turnerande scenkonstföreställning 2023. Projektet som har fått treårigt projektstöd från Allmänna arvsfonden och samarbetar med Dyslexiförbundet har utvecklats

Funktion

Unga vuxna

FRITT SPELRUM - I VARJE MÄNNISKA BOR EN KREATÖR

Seminarium

Fritt Spelrum vill skapa nya möjligheter för barn inom särskolan att musicera. De vill vidga uppfattningen om dessa barns förmåga att skapa och uppleva musik och låta barn och ungdomar med funktionsvariationer ta plats i de finaste konsertrummen och på de bästa scenerna.

Funktion

Musikteater

Teater

FROM CASTING TO PERFORMANCE - ACTORS WITH DISABILITIES FOR YOUNG AUDIENCES

Workshop

Gain practical tools for the casting, rehearsal, and performance process of actors with disabilities. Engage with best practices for this work across a range of TYA content and actor disability.

Funktion

IBLAND KÄNNS DET SOM VÅRA SJÄLAR MÖTS, MIN PUBLIK OCH JAG

Seminarium

Efter mer än 150 föreställningar landet runt kommer skådespelarna och några av de övriga medverkande i projektet att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med och för publiker med komplexa funktionsvariationer.

Funktion

Teater

Fotograf Bodil Johansson

INKLUDERING BÖRJAR PÅ SCENEN

Seminarium

Verksamhetsledare Sandra Johansson berättar om en arbetsplats som riktar uppmärksamheten mot varje individs styrkor och möjligheter. Där skådespelare med intellektuella funktionsvariationer får möjlighet att fokusera på och utvecklas inom sitt yrke.

Funktion

Teater

KEYNOTE SEMINAR - CREATING POSSIBLITIES AND CO-CREATING ARTISTIC WORK

Seminarium

Keynote seminar with Ellie Griffiths, Oily Cart Theatre and Fiona Ferguson from Imaginate.

Engelska

Funktion

LÄR DIG VERBALISERING

Seminarium

Verbalisering är en gren av syntolkning som kan användas i föreläsningar, inspirations- och informationsfilmer. I föreläsningen får du veta grunderna i verbalisering och får med dig handfasta tips för hur du själv kan komma igång med verbaliserin

Funktion

MOVING FROM PLAY TO "THE PLAY" AND BACK AGAIN

Seminarium

This seminar will explore the theory and practice behind various modes of access to performance for audiences whose complex needs mean they may not have experienced ‘theatre’ or ‘pretending’. It will look at the multi-faceted role of a drama teacher within both theatres and schools.

Engelska

Funktion

Särskola

Teater

NÄTVERKET UNIVERSELL SCENKONST - HUR VI SKAPAR MER KULTUR FÖR OCH MED FLER

Seminarium

Kom och lyssna på en presentation av Universell Scenkonst och ta del av några av de projekt som lever inom nätverket: produktionerna Vind Blås Mig, Utflykten och Relaxed Performace. Ett samtal kring hur arbetet med perspektiven kring Universell Scenkonst har gått till, dvs mer kultur för och av fler, inkludering och allas rätt till att både uppleva, utforska och utöva scenkonst.

Funktion

Teater

PLAYFUL TIGER - TO MAKE A PERFORMANCE ACCESSIBLE

Seminarium

The seminar will be about the artistic decisions behind making this type of work, about the process of creating a sensory engaging, playful space and how to provide an artistic collaboration with this audience.

Dans

Engelska

Funktion

REPRESENTATION, CREATION AND INSPIRATION

Seminarium

Glad Theatre has taken the initiative to create a series of international artist residencies in which they invite artists who inspires them into spaces of creation and exploration. Their first artist residency was created in collaboration with the London-based theatre Complicité.

Engelska

Funktion

Teater

Image from Towards sensuous ecologies

TOWARDS SENSUOUS ECOLOGIES

Seminarium

Dalija Acin Thelander will share insights into her current choreographic research aimed at young neurodiverse children and their adults as active audiences. Her research focuses on developing new transdisciplinary artistic methods that are attuned to neurodivergent perception, enabling the experience of communality, inclusiveness and empowerment through immersion, choreography, and body practices.

Dans

Forskning

Funktion

UNGA KLARA: FUNKISSCENNU

Seminarium

Med projektet Funkisscennu öppnar Unga Klara sina dörrar för publik och scenkonstnärer med funktionsvariationer. Projektet omfattar tre produktioner.

Funktion

Teater

WHEN THE WORLD TURNS - WORK IN PROGRESS SHARING

Seminarium

When the world turns is a work-in-progress sharing by Polyglot Theatre and Oily Cart Theatre, discussing their long-distance collaboration on a new sensory show made especially for children who have multiple barriers to access, and their families. In this sharing Ellie and Sue will show filmed footage from their creative development sessions, and discuss their approach to creating a low impact, sustainable international tour.

Funktion

Teater

Workshops

Annat roligt