Scenkonst och skolan

  • Scenkonst kan vara konstnärlig, underhållande och pedagogisk – samtidigt! 
     
  • Scenkonst kan vara en plats för lustfyllt lärande och stimulans för fantasi och inlevelse. 
     
  • Scenkonst – liksom leken – är en värld där allt är möjligt.

Scenkonst, dvs teater och dans, kan skildra vad det är att vara människa, livet, döden, kärleken, samhället – allt det som upptar unga människors tankar och känslor. Därför kan scenkonsten också utmana och ställa frågor, och kan då vara ett redskap i elevernas identitetsutveckling och förståelse av sig själva och omvärlden. Men varje föreställning är också ett lekfullt äventyr. 

Texten ovan hämtad från Riksteaterns skrift ”Att öppna nya världar” 
Hela texten som är en handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola, finns att ladda ner på: http://skolscenen.riksteatern.se

Här hittar du också två andra inspirerande texter som Regionteater Väst har tagit fram:
Prata scenkonst
Prata dans

Bibu genomförs vartannat år i Helsingborg sedan 2014. Nästa Bibu är i maj 2022. Vi erbjuder under biennalen helt gratis för alla skolelever t o m 18 år. 

Inspirationsartiklar