Go to Main Content

Internationella urvalskommittén 2022

Till den internationella delen av Bibu välkomnar vi nyskapande föreställningar som är producerade och konstnärligt skapade av ursprungsfolk. 

De internationella föreställningarna väljs av en internationella urvalskommitté bestående av sex konstnärer och sakkunniga med global representation av ursprungsfolk. Bibu är stolta att presentera medlemmarna av urvalskommittén här!

Photo: private
Internationella rådet Bibu 2022
Foto: privat
Internationella rådet Bibu 2022
Photo: private
Internationella rådet Bibu 2022
Photo: private
Internationella rådet Bibu 2022
Photo: R.Favel
Internationella rådet Bibu 2022
Niclas Malmcrona
Projektledare +46 (0)706 - 05 86 33

Bibu och ASSITEJ Artistic Gathering 2022 erkänner urbefolkningar från förr, nu och i framtiden över hela världen som innehavare, arvtagare och utövare av unika kulturer, världsbilder och förhållanden till land och miljö. Urfolken har behållit sina sociala, kulturella, ekonomiska och politiska egenskaper som skiljer sig från de dominerande samhällen där de bor. Trots deras kulturella skillnader delar ursprungsbefolkningar från hela världen liknande problem relaterade till skyddet av deras rättigheter som ursprungsfolk.

Vi vill skapa en internationell plattform som visar på bredden av samtida föreställningar skapade av ursprungsbefolkningar - med konstnärliga verk omfattande teater, dans, ”storytelling/storysong” och gränsöverskridande scenkonst med en kombination av kulturella och nutida konstnärliga uttryck.

Vi välkomnar anmälningar av föreställningar skapade eller producerade av och med ursprungsfolk och som har barn, unga och familjer som målgrupp.

Föreställningsanmälningar för Bibu 2022 kan bara göras på engelska i formuläret vi hänvisar till ovan! Anmälan stängs den 1 oktober 2021.