Jefferson J. Dirks Korkee

Internationella rådet Bibu 2022

Jefferson J. Dirks-Korkee är en progressiv teatermakare och akademiker. Han verkar inom konstnärlig utbildning som utvecklare, författare och granskare av nationella läroguider, studiemedel, träningsmodeller och skolböcker för skolor, institutioner, organisationer och universitet.

Han är Executive Producer på PENM Productions och konstnärlig ledare av WillowFees. Han sitter i styrelsen för Opening Act NPC och i konstnärliga rådet för Vrystaat Arts Festival.

Jefferson är tekniskt ansvarig för CAMAGU, teater- och dansfestival för ursprungsfolk och har varit koordinator för the US Woordfees Children’s Theatre Festival Activation.

Photo: private