Denise Bolduc

Internationella rådet Bibu 2022

Denise Bolduc kurerar program och utvecklar plattformar för att inspirera till konstnärliga erfarenheter, utbyten, uppmärksamhet och engagemang. Under mer än 30 år av en omfattande karriär inom konst och kultur har Denise arbetat med oräkneliga konstnärer, kreativa tänkare och ledande kulturinstitutioner från hemtrakterna kring Turtle Island och runt om i världen.

Denise har en blandad fransk och Ojibwe-Anishinaabe härkomst från Robinson Huron Treaty Territory och är medlem av the Batchewana First Nation med familjeband i Garden River First Nation.

Photo: R.Favel