Åsa Simma

Internationella rådet Bibu 2022

Åsa Simma föddes i en nomadisk renägarfamilj och flyttade mellan norra Sverige och Norge beroende på säsong.

Hon lärde sig traditionell samisk jojk under den tid jojk var förbjuden och var en del av rörelsen som verkade för att lyfta förbudet mot jojkning. Hon flyttade till Danmark för att utbilda sig till skådespelare.

Åsa Simma har varit mycket aktiv inom ”the global indigenous peoples movements”. Hon har turnerat bland australiska aboriginer, levt med grönländska inuiter och med ursprungsamerikaner.

Åsa har arbetat som scenkonstnär sedan början 1973, är manusförfattare och teater- och filmregissör. Hon har arbetat som dramaturg och manusutvecklare vid International Sami Film Institute. Hon är för närvarande konstnärlig ledare för Giron Sámi Teáhter.

Foto: privat