Niclas Malmcrona

Internationella rådet Bibu 2020

Niclas har mer än 30 års erfarenhet av att organisera och arrangera workshopar, seminarier och festivaler. Mellan 1999 och 2008 var Niclas generalsekreterare för Internationella ASSITEJ och var sedan huvudansvarig för arrangerandet av ASSITEJs 17:e världskongress och festival som hölls i Malmö och Köpenhamn 2011. Niclas var en av initiativtagarna till skapandet av bibu och är för närvarande verksamhetsledare på Svenska ASSITEJ.

Niclas Malmcrona, jury bibu 2020