Biennalprogram 2020

Filtrerat på: Seminarium

Erik Hannerz

Att leka med staden

Seminarium

Att leka med staden tar sin utgångspunkt i hur subkulturella grupper närmar sig staden och dess resurser utifrån en lek med hinder och begränsningar.

FORSKNING

Att skapa normkreativ scenkonst för barn och unga

Att skapa normkreativ scenkonst för barn och unga

Seminarium

Finns det en medvetenhet idag om mångfalden som barn-och ungdomspubliken består av?

Jag är tid, jag är rum

Att söka upplevelser av delaktighet för alla kroppar

Seminarium

Hur skapar vi förutsättningar för dessa uppstannanden av närvaro? Upplevelser värdefulla för ALLA men som blivit sällsynta i ett samhälle av idag?

FUNKTION

Barns funderingar om klurigheter i föreställningen När då då?

Seminarium

Om Unga på Operans arbete med scenkonst för de yngsta skolbarnen.

FORSKNING

Bortom vithet

Bortom vithet - samtal

Seminarium

Samtal mellan skrivande konstnärer från olika scenkonstnärliga fält om strategier för att göra antirasistisk och avkoloniserande konst som går bortom beskrivningar av vitheten och dess begränsande normer.

Challenges, pranks och betalda samarbeten

Seminarium

Unga influencers i dialog med sin omvärld. Sociala medier är en naturlig arena för dagens barn, och kan ses både som en informell lärmiljö och ett eventuell framtida yrkesval.

FORSKNING

Communitas -Rachel Tess

Communitas - Rachel Tess

Seminarium

Genom seminariet IS THIS IT? delar Tess sitt perspektiv på samhället och sociala/interaktiva konstnärliga metoder för ung publik genom verken Reflective Nebula och Den Kosmiska Havsträdgårdspassagen.

Engelska

Communitas -CAMP and Trampoline House

Communitas -CAMP and Trampoline House

Seminarium

Vilka potentiella offentliga konstinstitutioner - utbildnings- och museologiska - kan bidra till att hitta lösningar till ett globalt brådskande behov.

Engelska

Communitas -NYXX

Communitas -Nyxxx

Seminarium

"Publiken som gemenskap" Ebba Petrén och Gabriel Widing skriver och regisserar, ofta inom ramen för scenkonstkollektivet Nyxxx.

Cosplay – scenkonst, hantverk och ungt engagemang

Seminarium

Riksteatern Barn & Unga och organisationen NärCon berättar om sitt samarbete, byggt på en gemensam nyfikenhet kring vad som kan uppstå i mötet mellan Cosplay-communityt och den traditionella scenkonstvärlden.

Creating possibilities and co-creating artistic work

Seminarium

För och tillsammans med barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Key-note av Ellie Griffiths, Oily Cart Theatre med gästtalare Fiona Ferguson från Imaginate.

FUNKTION

Engelska

Dansakademin – utveckling av danskonst för barn och unga - För vem och för vad!

Dansakademin – utveckling av danskonst för barn och unga - För vem och för vad!

Seminarium

Dansakademin är en branschstärkande plattform för utveckling av danskonst för barn och unga som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för dansfältet. Kom med dina idéer, funderingar och tankar, och lyssna på våra!

Danspodden Isadora i samtal med Ásrún Magnúsdóttir

Danspodden Isadora talks to Ásrún Magnúsdóttir

Seminarium

Danspodden Isadora samtalar med Ásrún Magnúsdóttir, koreograf för Listening Party, om hennes konstnärliga arbete, community dans och att arbeta med medverkande ungdomar i helt olika länder.

Engelska

Det magiska mötet

Det magiska mötet

Seminarium

Hur spelar man teater för barn? Hur skapar vi dom bästa förutsättningarna för att vara närvarande i kontakten med vår publik?

Digitala vägval

Digitala vägval

Seminarium

Den digitala världen är öppen, alla möjligheter finns men vilka vägval ska man göra?

Dörröppnare eller dörrvakt? – Om makten att välja scenkonst för barn och unga

Dörröppnare eller dörrvakt? – Om makten att välja scenkonst för barn och unga

Seminarium

Vi är många som arbetar med att möjliggöra för alla Sveriges skolelever att möta kvalitativ scenkonst. Det innebär också makt att både välja, och välja bort, den scenkonst som ska erbjudas.

Dramatikerpodden live: Hemligt

Dramatikerpodden live: Hemligt

Seminarium

Teamet bakom juryvalda föreställningen Hemligt berättar om hur samarbetet mellan skådespelare, ljuddesigner, dramatiker och referensklass har sett ut.

Får jag lov, mamma? Så gjorde vi DNA – Dansa Nära Anhörig

Får jag lov, mamma? Så gjorde vi DNA – Dansa Nära Anhörig

Seminarium

DNA är en dokumentär dansföreställning där skådespelare från Backa Teater för första gången möter sina mammor på scen.

Fika med Bibu - Climate Crisis and Impact of International Touring

Seminarium

Global uppvärmning och klimatavtryck har blivit ett allt mer diskuterat ämne när det gäller att skapa, presentera och turnera nationell och internationell scenkonst.

Engelska

Fika med Bibu - Performing arts for youth in Pakistan

Seminarium

Scenkonst för barn och unga i Pakistan - en presentation och diskussion om aspekter av genus- och jämställdhetsfrågor inom scenkonstområdet.

Engelska

Fika med Bibu and the international council

Seminarium

Fika med internationella rådet för Bibu 2020 om deras urvalsprocess och slingrande samtal om internationell scenkonst för barn och unga.

Engelska

Finding other methods - samtal

Finding other methods - samtal

Seminarium

I ett timslångt samtal efter workshopen bjuder vi in till samtal kring kulturella identiteter, och ifall dansen har några gemensamma nämnare.

Engelska

Forskarstafett - Centrum för barnkulturforskning

Seminarium

Vad är egentligen barnkulturforskning och vad forskas det om just nu?

FORSKNING

Ge oss bra scenkonst, men förstör inte vår planet!

Ge oss bra scenkonst, men förstör inte vår planet!

Seminarium

Ett peppande samtal om de förändringar vi kan göra inom scenkonsten för att minska avtrycket på planeten.

Göteborgsmodellen

Göteborgsmodellen

Seminarium

Under en treårsperiod med start hösten 2021 vill vi låta en årskull skådespelarstudenter få utforska barn- och ungdomsteater på heltid.

Djurens karneval

Hur får vi elefanter att dansa?

Seminarium

Fördelar och utmaningar vid en interregional samproduktion

Hur gör djur

Hur gör djur?

Seminarium

Djur som talar, går på två ben; som beter sig som människor. Inte minst barnteatern använder sig traditionellt av djur- och växtvärlden som fond för sina berättelser.

Hur kan en klimatomställning gå till för scenografer och kostymdesigner?

Hur kan en klimatomställning gå till för scenografer och kostymdesigner?

Seminarium

Ett panelsamtal där vi får ta del av konkreta exempel på åtgärder för en hållbar utveckling.

Stranden

Ibland känns det som våra själar möts, jag och min publik 

Seminarium

Projektet Scen:se – om att skapa konstupplevelser för barn och unga med komplexa funktionsvariationer

FUNKTION

Engelska

Klassrumsteater är väl ingen konst!

Klassrumsteater är väl ingen konst!

Seminarium

Att spela teater i klassrummet innebär närhet till publiken och möjlighet att nå en ovan teaterpublik i deras egen miljö, ett arbete med det fundamentala inom teatern utan det trygga teaterrummet.

Skolan som spelplats

Konceptuell Scenkonst för barn

Konceptuell scenkonst för barn

Seminarium

I detta artists talk vill de 6 avgångsstudenterna från Konceptuell Scenkonst vid Teaterhögskolan i Malmö diskutera hur deras scenkonstnärliga praktik kan användas till att utveckla teater för barn och unga.

Konstnärligt samtal med årets jury 

Seminarium

Träffa juryn som gjort urvalet för Bibu 2020. Lyssna på deras resonemang kring bl.a konstnärlig kvalité, representation och tendenser som varit levande och livliga i urvalsarbetets diskussioner.

Moving from ”Play” to ”The Play” and back again: teachers and theatre-makers in collaboration

Moving from ”Play” to ”The Play” and back again: teachers and theatre-makers in collaboration

Seminarium

Om att utforska teorier och praktik bakom olika modeller för tillgänglighet och om den mångfacetterade rollen som dramapedagog

FUNKTION

Engelska

När repsalen får liv

När repsalen får liv

Seminarium

Vad är det mer än spelregler och medvetenhet om maktstrukturer som gör att vi arbetar bra tillsammans?

Nationell scenkonstgaranti

Nationell scenkonstgaranti

Seminarium

Varje skoldag ser tusentals barn en scenkonstföreställning runt om i landet. Samtidigt möter vi elever i högstadiet eller gymnasiet som aldrig sett en teater- eller dansföreställning under sin skoltid.

Neighbours around the Baltic Sea

Neighbours around the Baltic Sea - playwrights as important carriers of messages reflecting society

Seminarium

”Neighbours” är ett dramatikerprojekt som syftar till att undersöka en känsla av brist på kunskap om oss som grannar runt Östersjön. I projektet vill vi fördjupa relationer, upptäcka och lära av varandra.

Engelska

Om ordens magi på teatern - scenspråk och publiktilltal

Seminarium

Samtal och reflektioner kring barn och ungdomsteaterns möjligheter att nå fram till sin publik genom texten.

Playful Tiger – att anpassa och tillgängliggöra scenkonst

Playful Tiger – to make a performance accessible

Seminarium

Om konstnärliga beslut och att arbete om en befintlig föreställning för en ny målgrupp - barn och unga med svår autism.

FUNKTION

Engelska

Språk och Normer - vad händer när flera språk tar plats i scenkonsten?

Språk och normer - vad händer när flera språk tar plats i scenkonsten?

Seminarium

Ett seminarium med två scenkonstgrupper som jobbar med flerspåkighet i sina föreställningar.

Teatern tar plats

Teatern tar plats

Seminarium

De allra flesta föreställningar för barn och unga ges på turné i skolor och förskolor runt om i landet. Vilka praktiska, tekniska, ekonomiska och sociala aspekter påverkar mötet med publiken?

Skolan som spelplats

Why international co-operation?

Why international co-operation?

Seminarium

Varför vill vi utomlands och spela våra föreställningar och vad kan och får vi ut av det?

Engelska

Young Dance Network- Ett nytt Assitej-nätverk för dans

Young Dance Network- Ett nytt Assitej-nätverk för dans

Seminarium

En presentation av och ett öppet samtal om det nybildade Assitej-nätverket Young Dance Network - A Global Network for Exchange (YDN).

”Dom stökar och bråkar och kastar sten”

”Dom stökar och bråkar och kastar sten”

Seminarium

Iscensättning och omskapande av dominerande diskurser i Backa Teaters scenkonst - presentation av Sandra Grehns rykande färska avhandling.