Biennalprogram 2020

Filtrerat på: Workshop

Att arbeta med ett barnperspektiv

Att arbeta med ett barnperspektiv

Workshop

Med utgångspunkt i övningarna Memories for use närmar vi oss att skapa teater med barnperspektiv.

Att ge och ta konstruktiv kritik

Att ge och ta konstruktiv kritik

Workshop

Backa Teaters dramaturg Stefan Åkesson leder en workshop i att ge och ta kritik på konstnärliga idéer.

Att stärka den unga publiken genom scenkonst

Workshop

Workshopen kommer att lyfta frågor kring publikperspektivet, synen på interaktivitet och deltagande, och hur vi kan stärka barn och unga genom konstupplevelser i skolan.

Bibu-babbla med Centrum för barnkulturforskning

Workshop

Hur kan vi hålla samtalet och tanken igång – vad tar vi med oss hem? Under seminariet presenteras begrepp som delaktighet, barnperspektiv och barnsyn, en enkel verktygslåda till analys av barnkultur.

FORSKNING

Bortom vithet - separatistisk workshop

Bortom vithet - separatistisk workshop

Workshop

Separatistisk workshop i self-caring och kollektivt helande. Rasism och vithetsnormer har våldsamma konsekvenser för konstnärer som rasifieras.

Finding other methods

Finding other methods - workshop

Workshop

Det här är en workshop som bjuder in dansare från Sverige att möta dansare från Kuba i ett erfarenhetsbaserat utbyte där arbetssätt och konstnärliga uttryck provas och utvärderas.

Engelska

Förstör eftersamtalet scenkonstupplevelsen?

Workshop

En fördjupning på frågan Förstör eftersamtalet scenkonstupplevelsen?

I begynnelsen var rörelsen! Mimworkshop för alla

I begynnelsen var rörelsen! Mimworkshop för alla

Workshop

Kom och prova på hur ordlös scenkonst fungerar.

KulturCrew - Ungt engagemang på båda sidor Öresundet

KulturCrew - Ungt engagemang på båda sidor Öresundet

Workshop

KulturCrew är en modell med fokus på ungt arrangörskap som spritt sig över Öresundet.

MELO Collective

MELO Collective’s creative processes with playful tool

Workshop

Lekfulla dans- och rörelseövningar som inte kräver någon förkunskap, tillitsövningar och skapande samarbetsövningar i samverkan med (live)musik.

FUNKTION

Engelska

Publikkontakt

Publikkontakt - masterclass

Workshop

Rädslan att göra fel gör ibland att vi missar vår publik. Så vad är då bättre än att tillskansa sig en teknik som bara bygger på dina misstag?

Uppleva scenkonst med små barn

Uppleva scenkonst med små barn

Workshop

Praktisk workshop för vuxna som upplever scenkonst tillsammans med små barn (3-6 år).