Bibu-babbla med Centrum för barnkulturforskning

  • Arrangeras av: Centrum för barnkulturforskning

Bibu innebär dagar av många möten och maxade intryck. Vi nätverkar, ser föreställningar och inspireras. Hur kan vi hålla samtalet och tanken igång – vad tar vi med oss hem? Under seminariet presenteras begrepp som delaktighet, barnperspektiv och barnsyn, en enkel verktygslåda till analys av barnkultur.

Deltagarna får sedan tillfälle att arbeta i sina egna arbetslag eller i grupper som skapas på plats. Syftet är att ge tillfälle att konkretisera vad man tar med sig från bibu och vad man vill och behöver jobba vidare med i den egna verksamheten. Men också att tänka på sitt eget arbete med en ”utifrånblick” och några teoretiska perspektiv.

Anmäl dig ensam och möt deltagare från andra verksamheter, eller kom tillsammans med dina kollegor.

Temaspåret FORSKNING är ett samarbete mellan Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet och Bibu.

Genomförs med stöd av Event in Skåne. 

Tid och plats

14:30 - 16:30

Speltid: 120 min

Grupp:

Arrangeras av: Centrum för barnkulturforskning

Medverkande:

  • Moa Wester, fil. mag barnkultur, verksam vid CBK
  • Ylva Lorentzon, fil. dr, forskare vid CBK