Forskarstafett - Centrum för barnkulturforskning

  • Arrangeras av: Centrum för barnkulturforskning

Vad är egentligen barnkulturforskning och vad forskas det om just nu?

Under detta pass får du möta en rad aktuella barnkulturforskare som i miniföreläsningar presenterar pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt inom det breda barnkulturfältet. 

Temaspåret FORSKNING är ett samarbete mellan Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet och Bibu.

Genomförs med stöd av Event in Skåne. 

Tid och plats

13:00 - 15:30

Speltid: 180 min

Grupp:

Arrangeras av: Centrum för barnkulturforskning

Medverkande:

  • Karin Helander, professor i teatervetenskap
  • Malena Janson, fil. dr, film- och barnkulturforskare 
  • Ylva Lorentzon, fil. dr, barnkulturforskare
  • Rebecca Brinch, fil. dr i teatervetenskap
  • Fler medverkande tillkommer