Forskarstafett - Centrum för barnkulturforskning

  • Arrangeras av: Centrum för barnkulturforskning

Vad är egentligen barnkulturforskning och vad forskas det om just nu?

Under detta pass får du möta en rad aktuella barnkulturforskare som i miniföreläsningar presenterar pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt inom det breda barnkulturfältet. 

Temaspåret FORSKNING är ett samarbete mellan Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet och Bibu.

Genomförs med stöd av Event in Skåne. 

Time and place

13:00 - 15:30

Play time: 180 min

Group:

Arrangeras av: Centrum för barnkulturforskning

Cast:

  • Karin Helander, professor i teatervetenskap
  • Malena Janson, fil. dr, film- och barnkulturforskare 
  • Ylva Lorentzon, fil. dr, barnkulturforskare
  • Rebecca Brinch, fil. dr i teatervetenskap
  • Fler medverkande tillkommer