HOW you create determines WHAT you create

  • Blaue Frau

Workshop med finlandssvenska Blaue Frau
Traditionella arbetsmetoder inom scenkonsten bygger på gamla patriarkala strukturer med en yttre blick som definierar det som sker på scenen. Med utgångspunkt i konstruktion och dekonstruktion av maktförhållanden inom en grupp undersöker workshopen:
Hur kan vi forma nya arbetsmetoder, utan att reproducera dem som redan finns? Hur kan vi på riktigt skapa ett tryggt rum där var och en förstår sin egen position? Där konst skapas utifrån gemensamma överenskommelser istället för invanda mönster, en regiplan eller resultatinriktning? Hur ger vi förutsättningar för ett parallelluniversum där det kan skapas som vi ännu inte har sett?

Workshopsledare: Joanna Wingren och Sonja Ahlfors
Workshopen vänder sig till: Skådespelare, dansare, regissörer, koreografer, dramatiker, dramaturger

Antal deltagare: Max 20
Lokal: Repsal stor, Helsingborgs stadsteater. Ingång sker via Storan. 

Workshopen hålls på engelska.

Blaue Frau har sedan starten 2005 utvecklats från att vara en rasande revolt mot rådande könsnormer inom teatern till en performancegrupp som ifrågasätter hierarkier och traditioner på ett bredare plan inom teater och föreställande konst. Deras arbete är förankrat i normkritik, safe spaces, feminism och dekonstruktion.

Arrangeras av Barnteaterakademin och Ung Dramatik.

Föreställningsbild Blaue Frau, bibu 2018

Grupp:

Blaue Frau