Koreografin

  • Johanssons pelargoner och dans

Vad händer när jag rör mig på ett vis som jag inte har gjort förut eller hälsar på en vän på ett annorlunda sätt? I "Koreografin" uppstår oväntade möten, spontandans och nya tankar om kroppen.

"Koreografin" utforskar världen genom rörelse och undersöker hur sättet vi rör oss kan påverka vad vi tänker, ser och känner. En liten grupp av publiken får följa instruktioner via hörlurar där en röst säger hur de ska röra sig, förhålla sig till sin egen kropp och relatera till varandra. Små och stora möten uppstår när rösten får vägar att korsas, blickar att mötas och rörelser att sammanfalla.

Från 10 år till 18 år

Här får vi som publik möjlighet att byta roll. I stället för att vara betraktare blir vi medskapare. Med koreograferna som guider i hörlurar blir vi ombedda att medverka med oss själva som redskap, i ett tillåtande rum där vi snabbt förstår att vi inte kan göra fel, utan där alla våra rörelser blir rätt. Vi upptäcker att våra morgonbestyr faktiskt består av koreografier. Vi rör oss tillsammans, vi skapar gemensamma världar. Det är en föreställning eller en upplevelse, men det är också en fysisk erfarenhet, ett undersökande av vad rörelse är och vad kroppen kan berätta. Detta är interaktiv scenkonst som gör oss glada, som inspirerar och som tillåter alla som är med att för en kort stund vara medskapare av något som känns stort i det lilla.

Tid och plats

10:00 - 10:40
11:00 - 11:40
13:00 - 13:40
14:00 - 14:40
19:00 - 19:40
10:40 - 11:00
11:00 - 11:40
13:00 - 13:40
14:00 - 14:40
18:00 - 18:40
10:00 - 10:40
11:00 - 11:40
13:00 - 13:40
14:00 - 14:40
18:00 - 18:40

Speltid: 40 min

Grupp:

Johanssons pelargoner och dans

Medverkande:

Upphovspersoner:

Annica Styrke

Anna Haglund

Johan Sundén

Karin Wiklund

Föreställningsfoto: Johan Sundén