Konferenz der wesentlichen Dinge

  • Pulk Fiktion

Vad skulle hända om du kunde välja din egen familj? Vilken typ av frihet skulle det skapa? Vem skulle ta hand om vem? 
"Konferenz der wesentlichen Dinge" (Konferens om de väsentliga sakerna) från den tyska gruppen Pulk Fiktion, är en interaktiv föreställning för alla åldrar. En grupp med 20 deltagare, både barn, tonåringar och vuxna, samlas kring ett bord och börjar skapa sina egna regler för sammankomsten. Röstanvisningar och två scenkonstnärer hjälper deltagarna att diskutera, rösta fram, studera, prova på och uppleva alternativa familjekonstellationer. Deras roller förändras konstant allt eftersom de tittar närmare på frågor om släktskap, ansvar och verkan. "Konferenz der wesentlichen Dinge" är ett experiment i demokrati där alla är jämlika oavsett ålder.

Föreställningen genomförs på engelska. 
Genomförs med stöd av Goethe Institutet. 

Från 12 år

Namnet på den här iscensättning desarmerar begreppet ”konferens” och leder in publiken på en utmanande och humorfylld väg. I en performativ situation som rör sig mellan teater och lek får publiken skapa förutsättningarna för en familjekonstellation. Barnen och ungdomarnas röster får en annan tyngd och sätter omgående agendan för vad en familj är. Svåra situationer sätter överenskommelsen inom ”familjen” på spel och genererar en ny form av interaktion mellan publik och iscensättning.

party and cake
Foto: Julis Matuschik

Tid och plats

10:00 - 10:40
11:00 - 12:40

Speltid: 100 min

Grupp:

Pulk Fiktion

Medverkande:

Medverkande: Norman Grotegut and Manuela Neudegger
Regi: Hannah Biedermann and Eva von Schweinitz
Tekniker: Matthias Meyer and Nicolas Schneider
Assistent och röst: Milena Wichert
Scenografi: One Take Toni
Produktion: Zwei Eulen – Büro für Kulturkonzepte, Karoline Kähler, Sebastian Schlemminger

Foto: Julius Matuschik

En produktion av pulk fiktion, i samarbete med LOT-Theater Braunschweig, FFT Düsseldorf, och COMEDIA Theater Köln. 

Produktionen har möjljggjort med stöd av flausen - young artists in residence, a fellowship prototype project by theater wrede+ Oldenburg. 

Med bidrag från Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Stiftung Niedersachsen, Kulturamt der Stadt Köln, och Fonds Darstellende Künste e.V.