Klassrumsteater är väl ingen konst!

  • Arrangeras av: Teateralliansen

Att spela teater i klassrummet innebär närhet till publiken och möjlighet att nå en ovan teaterpublik i deras egen miljö, ett arbete med det fundamentala inom teatern utan det trygga teaterrummet.

Hur påverkas de konstnärliga valen i klassrumsteaterproduktioner av inramningen? Vilka möjligheter finns det att skapa en hög konstnärlig nivå i den vardagliga miljön? Vilka krav ställs på skådespelarna, berättelsen, karaktärerna och formspråket? Hur ser kontraktet med publiken ut och kan det uppstå magi?  

Ett samtal mellan regissörer och skådespelare som delar med sig av upplevelser, erfarenheter och tankar kring hur det är att skapa konst i klassrummet. 

Klassrumsteater är väl ingen konst!
Foto: Anders Jansson

Tid och plats

09:30 - 10:30

Speltid: 60 min

Grupp:

Arrangeras av: Teateralliansen

Medverkande:

  • Moderator: Karin Helander – professor i teatervetenskap och teaterkritiker
  • Carolina Frände - regissör och forskare knuten till Institutet för framtidsstudier
  • Niklas Hald – Skådespelare och lektor i skådespeleri vid SKH
  • Anders Jansson – skådespelare, främst barnteater
  • Peter Lorentzon – skådespelare med förkärlek för klassrumsteater
  • Maria Salah – skådespelare och regissör