Juryn Bibu 2022

Jurymedlemmar

Lars Eric Brossner
Jurymedlem Bibu 2022
Image Mario Castro Sepulveda
Jurymedlem Bibu 2022
Isabel Cruz Liljegren
Jurymedlem Bibu 2022
Karin Helander
Jurymedlem Bibu 2022
Mira Helenius Martinsson
Jurymedlem Bibu 2022
Emil Nilsson-Mäki
Jurymedlem Bibu 2022
Nina Rajabi
Jurymedlem Bibu 2022

Uppdraget 

Bibu:s styrelse utser en ny jury och ett internationellt råd för varje biennal. Juryns och internationella rådets sammansättning består av väl meriterade medlemmar som på olika sätt bidrar med sin kunskap och sina iakttagelser. Bibu:s styrelse är också den som formulerar juryns och internationella rådets uppdrag.  

Juryns uppdrag är att välja ut det bästa, mest aktuella och mest högkvalitativa inom svensk och internationell scenkonst för barn och unga, som producerats under de senaste två åren innan en biennal. Juryn för Bibu 2022 består av sju personer som representerar scenkonstbranschens olika områden, både yrkesmässig och geografiskt. Det internationella rådet blickar ut i världen för ett urval av internationella produktioner att bjuda in och spela på biennalen. Internationella rådet kommer att utses under hösten 2020.