Juryn Bibu 2020

Jurymedlemmar

victoria alarik
Jurymedlem Bibu 2020
Hannah Alem Davidson
Jurymedlem Bibu 2020
Jurymedlem Bibu 2020
Irene Grahn, bibu jury 2020
Jurymedlem Bibu 2020
Viktor Gyllenberg, jury bibu 2020
Jurymedlem Bibu 2020
Pelle Hanæus, bibu jury 2020
Jurymedlem Bibu 2020
Olle Törnqvist, jury bibu 2020
Jurymedlem Bibu 2020
Marie Wallstén, jury bibu 2020
Jurymedlem Bibu 2020

Internationella rådet

Anna Wennerbeck, jury Bibu 2020
Internationella rådet Bibu 2020
Niclas Malmcrona, jury bibu 2020
Internationella rådet Bibu 2020
Internationella rådet Bibu 2020

Uppdraget 

Bibu:s styrelse utser en ny jury och ett internationellt råd för varje biennal. Juryns och internationella rådets sammansättning består av väl meriterade medlemmar som på olika sätt bidrar med sin kunskap och sina iakttagelser. Bibu:s styrelse är också den som formulerar juryns och internationella rådets uppdrag.  

Juryns uppdrag är att välja ut det bästa, mest aktuella och mest högkvalitativa inom svensk och internationell scenkonst för barn och unga, som producerats under de senaste två åren innan en biennal. Juryn för Bibu 2020 består av åtta personer som representerar scenkonstbranschens olika områden, både yrkesmässig och geografiskt. Det internationella rådet, som består av tre personer, blickar ut i världen för ett urval av internationella produktioner att bjuda in och spela på biennalen.