Fika with bibu

  • Svenska ASSITEJ och Scensverige

Under Bibu 2018 kommer ett stort antal utländska gäster bjudas in med stöd av medel från Svenska Institutet och Kulturrådet. Fika med Bibu är en mötesplats för utbyte, reflexion och samtal mellan de utländska gäster och svenska utövare. Över en fika pratar vi om festivalens föreställningar, om trender och tendenser och annat som berör scenkonst för barn och unga. Vi samlas en timme varje dag under Bibu. Som utgångspunkt har vi valt ett ämne eller en inledning - sedan samtalar vi gemensamt eller i mindre grupper till doften av nyrostat kaffe och nybakade kanelbullar.

Arrangeras av Svenska ASSITEJ och Scensverige

Grupp:

Svenska ASSITEJ och Scensverige