Digitala vägval

  • Arrangeras av: Månteatern

Den digitala världen är öppen, alla möjligheter finns men vilka vägval ska man göra?

Månteatern har under en längre tid undersökt hur digitaliseringen kan fungera hållbart i sin verksamhet. Undersökandet har varit en resa som har gått från marknadsföring till ett konstnärligt perspektiv & nu med ett pedagogiskt fokus.

Månteatern berättar om sin resa & vägval. Maria Engberg, forskare i digital kultur på Malmö universitet som har varit delaktig i undersökandet med stöd av Region Skåne medverkar under föreläsningen. Frågor & egna erfarenheter från publiken uppmuntras.

Digitala vägval
Henrik Hulander

Tid och plats

13:00 - 14:00

Speltid: 60 min

Grupp:

Arrangeras av: Månteatern

Medverkande:

  • Henrik Hulander, producent Månteatern
  • Maria Engberg, enhetschef/universitetslektor Malmö universitet