Att leka med staden

  • Arrangeras av: Centrum för barnkulturforskning

Erik Hannerz är biträdande lektor i Sociologi vid Lunds universitet och forskar kring frågor som rör kreativitet, staden, kultur och identitet. Framförallt har Erik skrivit om subkulturella gruppers aktiviteter och rumsliga definitioner.

Att leka med staden tar sin utgångspunkt i hur subkulturella grupper närmar sig staden och dess resurser utifrån en lek med hinder och begränsningar. Med exempel från skate, graffiti och punk visar Erik på hur vi i arbetet med unga, men även i planerandet av rum för unga, kan använda oss av dessa handlingsmönster för att skapa meningsfulla platser som inbjuder till aktivitet. Med exempel från sitt eget förändringsarbete med organisationer, ungdomsgårdar och kommunen ställer föreläsningen frågor kring var gränsen mellan lek och lärande går, vem som har fått bestämma den, och varför vi som vuxna glömt bort att leka.

Temaspåret FORSKNING är ett samarbete mellan Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet och Bibu.

Genomförs med stöd av Event in Skåne. 

Erik Hannerz

Tid och plats

14:30 - 15:30

Speltid: 60 min

Grupp:

Arrangeras av: Centrum för barnkulturforskning

Medverkande:

  • Erik Hannerz, biträdande lektor i Sociologi vid Lunds universitet