Young Dance Network- Ett nytt Assitej-nätverk för dans

  • Arrangeras av: Scesam AB

En presentation av och ett öppet samtal om det nybildade Assitej-nätverket Young Dance Network - A Global Network for Exchange (YDN).  Det har redan medlemmar från flera europeiska länder, Sydafrika, Chile och Kanada och har tagit som uppgift att stärka dans för barn och unga genom internationella samarbeten. Välkomna till en informations- och frågestund om hur vi kan stärka dans för barn och unga internationellt. Nätverket är i sin uppstartsfas och alla som vill har möjlighet att gå in och påverka utformningen. 

Tid och plats

13:00 - 14:00

Speltid: 60 min

Grupp:

Arrangeras av: Scesam AB

Medverkande:

  • Lars Garpenfeldt, VD för Scesam AB och styrelseledamot i YDN 

  • Margreth Elfström, kultursekreterare i Täby kommun och styrelseledamot i Assitej Sverige