Tillgänglig scenkonst

  • Region Skåne

Hur ska scenkonsten bli tillgänglig för alla? Vad krävs av institutioner och fria grupper för att personer med olika funktionsuppsättningar ska kunna ta del av scenkonst på lika villkor, i salong och på scen? Vad innebär kravet på tillgängliga lokaler och tillgänglig webb i praktiken? I seminariet ger Teater 23, Skånes Dansteater, Tyst Teater/Riksteatern och Statens kulturråd sina perspektiv på tillgänglighet och diskuterar gemensamma möjligheter och utmaningar. 

prickar bibu

Grupp:

Region Skåne

Medverkande:

Maria Lewenhaupt (Statens kulturråd), Niclas Paulsson (Teater 23), Mia Modig (Tyst Teater/Riksteatern, Tanja Mangalanayagam och Madde Månsson (Skånes Dansteater/Aktiva Tjejer) samt Jonas Jarl, moderator.